Đồng bộ

14:38 | 03/10/2021

(HQ Online) - Những tâm dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, nhiều địa phương đã bắt đầu gỡ dần các cách ly nghiêm ngặt, một số tỉnh, thành phố đã cho phép khởi động lại tất cả các hoạt động kinh tế- xã hội, nền kinh tế nước ta đã bắt đầu của giai đoạn phục hồi.

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội bỏ phân vùng và không kiểm soát giấy đi đường
TPHCM sẽ giải quyết cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp trong ngày
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội kịp thời điều chỉnh bất cập trong việc cấp giấy đi đường
Đồng bộ
Ảnh minh họa

Bởi dịch Covid-19 là việc chưa có tiền lệ và diễn biến hết sức phức tạp, trong khi mức độ kiểm soát dịch ở mỗi địa phương là khác nhau nên những quy định “mở cửa” ở các địa phương là không giống nhau. Hơn nữa, việc kiểm soát dòng người, dòng hàng cũng được các ngành, các địa phương áp dụng bằng các công nghệ không đồng nhất. Nhiều tiêu chí cụ thể về an toàn, về di chuyển, cách ly cũng được áp dụng không hoàn toàn giống nhau ở mỗi nơi... Sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ đang gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, khiến chi phí về thời gian và tài chính gia tăng. Do đó, để nền kinh tế được phục hồi nhanh những bất cập này cần được sớm khắc phục.

Nhìn thẳng thực tế, nền kinh tế như một cỗ máy nếu những quy định về kiểm soát dịch, kiểm soát dòng người, dòng hàng di chuyển được đồng bộ, thống nhất thì cỗ máy sẽ chạy nhanh, nền kinh tế sẽ sớm phục hồi. Nếu những bất cập, thiếu đồng bộ còn tồn tại thì tốc độ phục hồi sẽ chậm trễ, những cơ hội tăng trưởng, phát triển sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Việc thống nhất dùng một app PC- Covid-19 trong phòng chống dịch thay vì hàng loạt app như trước đây là một ví dụ về bước cải tiến để đồng bộ, thống nhất các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch.

Để đồng bộ các quy định phòng chống dịch cần sự vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương nhằm tránh các quy định mang tính địa phương, bộ, ngành nhưng đồng thời đảm bảo sự thông thống và an toàn về phòng chống dịch. Đợt bùng phát dịch đang để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với nền kinh tế, do đó những giải pháp để khôi phục cần được tiến hành cấp bách trong đó sự đồng bộ là yếu tố cần được tính toán để các giải pháp có thể cộng hưởng hiệu quả cho nền kinh tế.

Văn Bắc