ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Sửa Nghị định 08/2015/NĐ-CP, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan

10:46 | 23/07/2021

(HQ Online) - Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan hiện đang được sửa đổi, bổ sung. Trong lần sửa đổi này sẽ tập trung vào những vấn đề gì, mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính sẽ được hiện thực hóa như thế nào?

Tạp chí Hải quan đã phỏng vấn ông Đào Duy Tám (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan để làm rõ hơn về nội dung dự thảo Nghị định lần này.

Ngọc Linh- Trần Ánh