ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan giải đáp vướng mắc về Bảng mã loại hình XNK mới

15:27 | 05/07/2021

(HQ Online) - Để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mã loại hình cho phù hợp, đảm bảo phục vụ công tác quản lý hải quan và thuận lợi cho cơ quan Hải quan và người khai hải quan trong quá trình sử dụng, Tổng cục Hải quan đã ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ.

Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Hải quan đã phỏng vấn ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) để hiểu rõ những thay đổi này và những yêu cầu đặt ra đối với người khai hải quan và hải quan địa phương khi thực hiện.

Tạp chí Hải quan