Doanh nghiệp phát huy vai trò của văn hóa cho phát triển bền vững

20:56 | 25/11/2022

(HQ Online) - Trong kinh doanh, văn hoá ứng xử, văn hoá giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… là những vấn đề cần được doanh nghiệp thực hiện nhằm phát triển bền vững.

Thúc đẩy môi trường kinh doanh từ văn hóa doanh nghiệp
“Phao cứu sinh” từ văn hóa doanh nghiệp
Tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (phải) phát biểu tại họp báo. Ảnh: H.Dịu
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo. Ảnh: H.Dịu

Tại buổi họp báo về Diễn đàn "Chấn hưng văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững" do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức vào chiều 25/11/2022, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ, văn hóa ứng xử là một trong những điểm quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nhấn mạnh.

Vì thế, theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam đã có bộ tiêu chí trong lĩnh vực văn hoá doanh nghiệp, đây là điều mới và quan trọng, trong kinh doanh thì văn hoá ứng xử, văn hoá giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… là những căn bản của văn hoá, là nền tảng cho phát triển bền vững.

Về vấn đề này, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam cho hay, bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam để lựa chọn các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh gồm: Thượng tôn pháp luật - Cạnh tranh lành mạnh – Có trách nhiệm với xã hội, - Đời sống văn hoá tinh thần, nhằm tạo ra lớp doanh nghiệp, doanh nhân có đạo đức, có trách nhiệm với xã hội. Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam hiện đã triển khai tới 40 tỉnh, thành, sau đó sẽ đánh giá, đo lường kết quả thực hiện, tôn vinh những doanh nghiệp thực hiện xuất sắc.

Ngoài ra, để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021 về việc xây dựng văn hoá kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ban tổ chức cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” tổ chức diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” lần thứ 2 năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng văn hoá – Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” vào ngày 3/12/2022 tại Hà Nội.

Ban Tổ chức diễn đàn gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mục đích của diễn đàn góp phần thực hiện hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hoá như đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Qua đó cũng tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam, lan toả sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hương Dịu