Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần

13:31 | 06/01/2019

(HQ Online)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trường hợp Nhà nước giữ hoặc không giữ cổ phần tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa.

dieu chinh ty le so huu von nha nuoc tai don vi su nghiep cong lap sau co phan

Ảnh minh họa

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến một số Bộ về rà soát việc triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trường hợp Nhà nước chỉ giữ 36% hoặc không giữ cổ phần tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa, trường hợp Nhà nước giữ 36% hoặc trên 50% vốn điều lệ thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ liên quan, đồng thời lấy thêm ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/1/2019.

Nguyễn Hà