Điều chỉnh kinh phí gần 50 tỷ mua trang thiết bị phòng, chống Covid-19

19:20 | 18/10/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1737/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung chi của Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động.

Phê duyệt kinh phí mua và tiếp nhận 5 triệu liều vắc xin Abdala
Hướng dẫn kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
Ưu tiên bố trí ngân sách, các nguồn lực hợp pháp bảo đảm kinh phí cho phòng, chống dịch Covid-19
undefined
Ảnh minh hoạ: Internet

Cụ thể, Quyết định điều chỉnh nội dung chi của số kinh phí 48,4 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 3/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ để mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 chuyển sang mua vỏ đựng oxy y tế và các vật tư đi kèm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Hương Dịu