Đề xuất thêm chính sách tài khóa để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

08:08 | 23/02/2021

(HQ Online) - Đối diện với năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng khó lường của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ một số chính sách tài khóa để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hải Dương tiếp tục đề nghị Hải Phòng hỗ trợ để xuất khẩu 90.000 tấn rau củ
TP Hồ Chí Minh đề xuất 7 trọng tâm phát triển kinh tế tri thức
Cần chính sách gì để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021?
Chính sách vẫn là yếu tố tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh ô tô
Chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là yêu cầu số 1
Đề xuất thêm chính sách tài khóa để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh
Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ảnh: H.Dịu

Đã gia hạn 87.300 tỷ đồng

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch bệnh, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế như: Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19... Đến hết năm 2020, cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn cho khoảng 184.900 lượt người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Trong quá trình xây dựng các giải pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ kinh nghiệm thực tế và tham khảo ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong xã hội nhằm đưa các giải pháp nhanh chóng tới được các đối tượng cần hỗ trợ, tại các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy định rõ việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, các đối tượng thụ hưởng sẽ tự xác định, kê khai số thuế phải nộp dựa trên quy định của pháp luật về thuế và điều kiện thực tế của mình, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch và thuận lợi.

Có thể thấy, đặt trong tổng thể các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được ban hành và triển khai thực hiện vào thực tế, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nêu trên được đánh giá là kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội

Về các chính sách hỗ trợ đợt mới, các chính sách về giãn, hoãn nên được thay bằng giảm, giảm từ thuế phí cho đến lãi suất và giảm cả các điều kiện thụ hưởng. Bởi hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới, có thể còn kéo dài đến năm sau, trong khi các chính sách hỗ trợ hiện nay lại quy định giãn, hoãn trong một thời gian nhất định từ 3 đến 6 tháng. Vì thế, theo tôi, các chính sách mới nên sửa theo hướng giãn, hoãn, giảm đến hết năm 2020 và sang năm 2021. Dịch bệnh là dài hạn, các chính sách hỗ trợ lại ngắn hạn sẽ ảnh hưởng tới việc hoạch định chiến lược lâu dài của DN. Do đó, các chính sách hỗ trợ đưa ra nên có tầm nhìn, có tính dự báo dài hạn hơn.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ rà soát, nghiên cứu thực hiện miễn, giảm nhiều khoản phí và lệ phí, theo đó đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định (về lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ) và ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư để sửa đổi 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí, cụ thể như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Qua đánh giá cho thấy, những chính sách nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến hoãn, giãn thêm 115 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế, trong đó nghiêm trọng nhất là ngành du lịch, vận tải. Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của Covid-19.

Sự sụt giảm tăng trưởng của các đối tác lớn đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021, cần thiết phải có giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất.

Đối với từng sắc thuế, Bộ Tài chính đều trình phương án riêng và dự kiến số thu sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian gia hạn. Đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn. Dự kiến, số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Do là gia hạn thời gian nộp thuế nên số thu ngân sách của năm 2021 không giảm do người nộp thuế phải thực hiện nộp vào ngân sách vào cuối năm 2021.

Bên cạnh việc trình xin hoãn, giãn nộp các khoản thuế, tiền thuê đất, trong thẩm quyền của mình, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư tiếp tục giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, du lịch, vận tải, an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng khoán, hàng không, sở hữu công nghiệp, sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt,… Bộ cũng đang trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giảm 30% thuế nhiên liệu bay tới hết năm 2021.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả ngay khi ra đời, tất cả các chính sách đều được nghiên cứu trình, ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn.

Hồng Vân