Đề xuất 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức

10:30 | 30/04/2019

(HQ Online) - Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã đề xuất 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

de xuat 2 phuong an ve thoi gian lam viec cua cong chuc vien chuc Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ đi lễ trong giờ hành chính
de xuat 2 phuong an ve thoi gian lam viec cua cong chuc vien chuc Hải quan Đồng Nai cam kết giải quyết công việc trong 8 giờ làm việc
de xuat 2 phuong an ve thoi gian lam viec cua cong chuc vien chuc Hà Nội: Đề xuất điều chỉnh giờ làm việc ở 12 quận, huyện
de xuat 2 phuong an ve thoi gian lam viec cua cong chuc vien chuc
Thời gian làm việc dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút. Ảnh: Thùy Linh.

Hiện nay việc quyết định thời điểm bắt đầu làm việc của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định; của cơ quan hành chính thì do người đứng đầu cơ quan quyết định đúng theo thẩm quyền lãnh đạo, điều hành quy định tại Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, việc áp dụng giờ làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên thực tế hiện nay đang xảy ra một số tồn tại như không có sự thống nhất giữa giờ làm việc của các cơ quan trung ương và địa phương (các cơ quan trung ương bắt đầu làm việc lúc 8 giờ, trong khi đa số các địa phương bắt đầu từ 7 giờ vào mùa hè hoặc 7 giờ 30 với mùa đông), trên địa bàn Hà Nội cũng có sự khác nhau.

Đồng thời, chưa bảo đảm sự liên kết, kết nối giữa giờ làm việc của khối cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và địa phương và chưa phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến một số chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, nhà quản lý, công chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã đưa ra 2 phương án về thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Phương án 1 là bổ sung vào Bộ luật Lao động quy định: “Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước”. Thời gian làm việc dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Phương án này giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, phù hợp hơn với thời gian làm việc của các quốc gia.

Phương án 2 là giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong Bộ luật Lao động mà được quy định tại các văn bản hành chính (đối với các Bộ do Thủ tướng quyết định, đối với Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

Xuân Thảo