Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng sẽ tạo dư địa rất lớn cho tăng trưởng

16:24 | 13/10/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nếu làm tốt sẽ là tạo sự thông thoáng, minh bạch, cắt giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và tạo dư địa rất lớn cho tăng trưởng.

Thảo luận các bộ, ngành về mô hình mới kiểm tra chuyên ngành
Ngày 15/10: Tọa đàm trực tuyến trên Báo Hải quan điện tử với chủ đề “Hải quan với vai trò đầu mối kiểm tra chuyên ngành”
Mô hình mới là đòn bẩy cải cách căn bản, toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp, Ảnh: Quang Hùng
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp, Ảnh: Quang Hùng

Tại cuộc họp với các bộ, ngành cơ quan liên quan ngày 13/10 về Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, các ý kiến của các bộ, cơ quan đều đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng Đề án.

Các ý kiến của các Bộ: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội... đều thống nhất quan điểm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đơn giản hóa quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đại diện Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ, phân tích kỹ cơ sở khoa học, hiện trạng kiểm tra chuyên ngành hiện nay, làm rõ vai trò quản lý kiểm tra chuyên ngành của các bộ, cơ quan và vai trò của Tổng cục Hải quan. Qua đó làm rõ các mặt còn hạn chế từ đó đưa ra đề xuất để trình Chính phủ sự cải cách hợp lý, tốt hơn.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá đây là đề án lớn, cần sự phối hợp các bộ, cơ quan.

Bộ trưởng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ đã đặt quyết tâm xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Do đó phải xây dựng thể chế, cải cách thể chế theo mục tiêu đặt ra.

“Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cải cách chính là giải pháp để thực hiện mục tiêu "kép" vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” – Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đánh giá cao Bộ Tài chính chỉ đạo trực tiếp, cơ quan Hải quan chủ trì xây dựng Đề án.

Bộ trưởng,Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở các ý kiến đại biểu nêu tại cuộc họp, ban soạn thảo Đề án này cần tiếp thu ý kiến, nhưng trong quá trình đó các bộ chuyên ngành vẫn phải tiếp tục cắt giảm các điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, trong đó dứt khoát phải cắt giảm 20% chi phí tuân thủ.

Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện nội dung Đề án. Trên cơ sở các ý kiến của các bộ, cơ quan, những nội dung đã làm tốt thì đánh giá lại để nội dung cải cách trong Đề án được nêu rõ ràng hơn và dứt khoát không để phát sinh thủ tục. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ.

“Các bộ, ngành cần tiếp tục bám sát vấn đề này, tiếp tục ban hành các văn bản cải cách, rà soát toàn bộ quy trình để cắt giảm các thủ tục hành chính gây gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, tốn kém cho xã hội” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

N.Linh