Đầu tư ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả

14:14 | 24/11/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đang từng bước thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn và hiệu quả.

Sửa quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Ảnh: Thùy Linh.
Kho bạc Nhà nước đang thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn và hiệu quả. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 25/10/2021, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện gửi tiền ngân quỹ nhà nước có kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng theo phương thức đấu thầu điện tử với khối lượng 480.998 tỷ đồng.

Từ năm 2021, Kho bạc Nhà nước cũng đã triển khai nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ theo phương thức điện tử trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tính đến ngày 25/10/2021, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 59 phiên đấu thầu mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ với tổng giá trị mua lại lần 1 là 1.885,7 tỷ đồng, kỳ hạn mua lại là 14 ngày, 21 ngày và 1 tháng.

Theo Kho bạc Nhà nước, với việc triển khai nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện được đầy đủ các nghiệp vụ về đầu tư ngân quỹ nhà nước, đảm bảo an toàn và hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ nhà nước tại Việt Nam và tiệm cận dần với phương thức quản lý ngân quỹ nhà nước tiên tiến tại các nước trên thế giới.

Thùy Linh