Đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh

09:27 | 05/07/2020

(HQ Online) - Báo cáo về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2019 của Bộ KH&ĐT cho thấy, năm 2019, đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh với số lượng gói thầu đạt hơn 39.547 gói với tổng giá trị gói thầu là hơn 120.321 tỷ đồng.

Đấu thầu qua mạng tăng gấp đôi so với 2017
Đấu thầu qua mạng đạt 30.527 gói thầu
ADB và WB đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam
2835 04 fahs

Trong đó, đến hết năm 2019, có 30.158 gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng với tổng giá trúng thầu khoảng 87.587 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,63%, cao hơn so với đấu thầu truyền thống.

So với 2018, số lượng gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 tăng gấp 2 lần và tổng giá trị gói thầu tăng gấp 3 lần, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm giảm so với 2018 (năm 2018 là 7,15%).

Như vậy, đấu thầu qua mạng xét về số lượng đạt 34%, về giá trị đạt 20,8%.

Với kết quả này, Bộ KH&ĐT cho biết, giá trị đấu thầu qua mạng vượt chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ (15%), nhưng số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng thấp hơn yêu cầu.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của đấu thầu qua mạng, tỷ lệ trung bình nhà thầu tham gia 1 gói thầu có xu hướng giảm qua các năm.

“Có hiện tượng nhiều gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp; Cố tình chuyển gói thầu thành gói thầu hỗ hợp hoăc gói gồm các phần (lô) để tránh đấu thầu qua mạng, đưa vào hồ sơ mời thầu những tiêu chí không phù hợp gây khó khăn cho các nhà thầu hoặc định hướng đến nhà thầu cụ thể”, theo Bộ KH&ĐT.

Đặc biệt, số lượng nhà thầu trung bình tham gia đấu thầu trên 1 gói thầu qua mạng là 2,4 nhà thầu, trong đó có nhiều gói thầu (đặc biệt là gói thầu xây lắp) chỉ có 1 nhà thầu tham gia.

Không ít cơ quan đơn vị, thông tin trong đấu thầu không được chủ đầu tư, bên mời thầu công khai, đăng tải đầy đủ là những hình thức “lách luật” khiến công tác đấu thầu không được minh bạch, tạo ra những khoảng tối cho những hành vi tiêu cực xảy ra.

Hoài Anh