Đào tạo nhân lực chứng khoán: Quan trọng và chịu nhiều sức ép

15:03 | 28/11/2021

(HQ Online) - Tính chất phức tạp, hay biến động của thị trường chứng khoán (TTCK) ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro, cùng với sự đa dạng của các sản phẩm dịch vụ khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho TTCK Việt Nam lại càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.

Ra mắt trang web đào tạo nhà đầu tư chứng khoán
Cơ chế đặc thù về quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Bùng nổ nhà đầu tư mới, công ty chứng khoán tăng cường đào tạo, tư vấn

Phát triển TTCK song song với chuyển đổi mô hình kinh tế

Tại Việt nam và một số nước, việc thành lập, xây dựng và phát triển TTCK được tiến hành đồng thời, song song với việc chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chính vì đặc điểm khác biệt này, tầm quan trọng của nguồn nhân lực có chất lượng cho sự vận hành hiệu quả của thị trường là điều mà các lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thời kỳ đầu nhận thức rất rõ. Đây thực sự là một thách thức không hề nhỏ đối với UBCKNN, khi mà tại thời điểm 25 năm trước đây ở Việt Nam chứng khoán là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Vào thời điểm ban đầu khi thành lập UBCKNN (năm 1996), nhận thức được vấn đề quan trọng về nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, cuối năm 1997, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và TTCK được thành lập, nay là Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

Đào tạo nhân lực chứng khoán: Quan trọng và chịu nhiều sức ép
Hoạt động đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

Một điểm đặc trưng của TTCK là tính chất phức tạp, hay biến động của thị trường, tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro.

Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực thường xuyên có nhiều loại sản phẩm đầu tư và dịch vụ đầu tư mới, hiện đại và phức tạp, được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cả bên cung (doanh nghiệp đại chúng, niêm yết) và bên cầu (các tổ chức và cá nhân đầu tư).

Tất cả các đặc điểm trên, cùng với mức độ hội nhập thị trường vốn ngày càng gia tăng giữa các nước/khu vực, khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho TTCK Việt Nam lại càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.

Với nguồn nhân lực đa dạng gồm nhóm cán bộ quản lý, giám sát TTCK; nhóm người hành nghề kinh doanh chứng khoán; nhóm nhà đầu tư; nhóm các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy chứng khoán ở Việt Nam, việc đào tạo nguồn nhân lực bao gồm các nội dung: đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán; đào tạo quản trị công ty; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức UBCKNN và cán bộ quản lý có liên quan; đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư – xã hội.

Trang bị kiến thức cơ bản cho nhà đầu tư

UBCKNN cho biết, TTCK Việt Nam với đặc thù nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 90% trong cơ sở nhà đầu tư nên việc đào tạo nhà đầu tư luôn được quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu xây dựng và vận hành thị trường với các nội dung như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các khóa học miễn phí nhằm cung cấp cho công chúng đầu tư các kiến thức căn bản về chứng khoán và TTCK, cập nhật các văn bản pháp lý, các sản phẩm đầu tư mới... giúp cho nhà đầu tư hiểu và từng bước dần biết cách lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp và quản lý rủi ro đầu tư của cá nhân.

Đào tạo nhân lực chứng khoán: Quan trọng và chịu nhiều sức ép
Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

UBCKNN đã xây dựng một website dành riêng cho mục đích đào tạo nhà đầu tư tại địa chỉ: www.nhadautu.srtc.org.vn giúp trang bị cho nhà đầu tư những kiến thức cơ bản về đầu tư, tài chính, chứng khoán; các thông tin, kiến thức về thị trường và các sản phẩm đầu tư trên thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, quản trị công ty, các sản phẩm đầu tư...

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo quản trị công ty dành cho các cán bộ quản lý trong các công ty đại chúng được Trung tâm triển khai từ năm 2009. Tính đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 98 khóa với trên 5.067 học viên, là thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty và các cán bộ quản lý khác trong các công ty cổ phần đại chúng.

Theo UBCKNN, kể từ khi thành lập UBCKNN đến nay, TTCK đã hoạt động an toàn, ổn định, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn và thu được nhiều kết quả tốt. Một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành chứng khoán Việt Nam chính là nguồn nhân lực hoạt động trên TTCK.

Đội ngũ công chức, viên chức của ngành đã đảm bảo được trình độ và năng lực để giúp UBCKNN hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác phát triển, quản lý giám sát TTCK.

Đồng thời được trang bị kiến thức cập nhật, kinh nghiệm từ các thị trường phát triển để theo kịp sự phát triển của thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu với mức độ phức tạp, tinh vi và tiềm ẩn các rủi ro, biến động khó lường của thị trường; đảm bảo điều kiện năng lực công tác khi hội nhập với thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán vẫn còn những hạn chế nhất định, cần khắc phục trong thời gian tới.

Các thách thức chính đối với công tác đào tạo nhân lực ngành chứng khoán bao gồm: tăng cường chất lượng nguồn nhân lực quản trị của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán, tăng cường chất lượng các khóa đào tạo, triển khai các phương thức đào tạo mới, đa dạng phục vụ người hành nghề và công chúng đầu tư, tăng cường số hóa hoạt động đào tạo của Trung tâm đáp ứng yêu cầu mới và trong bối cảnh còn nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid.

Trong thời gian tới, các định hướng mang tính trọng tâm trong đào tạo nhân lực ngành chứng khoán được xác định, theo đó, sẽ xây dựng nội dung đào tạo người hành nghề chứng khoán theo hướng tập trung đào tạo kiến thức, kỹ năng và thực hành qua các công cụ hỗ trợ hiện đại về các loại sản phẩm và dịch vụ mà các tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư;

Cùng với đó, xây dựng và triển khai đào tạo chương trình đào tạo thường xuyên dành cho người hành nghề chứng khoán nhằm cập nhật kiến thức về các sản phẩm mới; đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương, đa phương về nghiên cứu và đào tạo hướng tới hài hòa với thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới về chuẩn mực đào tạo người hành nghề, tiến tới sự công nhận chung về chứng chỉ hành nghề giữa các quốc gia trước mắt là các quốc gia trong khu vực ASEAN; tích cực và chủ động tham gia hội nhập, liên kết với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học...

Hoài Anh