Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định đề ra nhiều mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

21:14 | 13/05/2020

(HQ Online) - Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định ngày 13/5 đã thống nhất nhiều giải pháp, mục tiêu đột phá để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

dang bo cuc hai quan binh dinh de ra nhieu muc tieu dot pha trong nhiem ky moi
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan tại địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy. Đơn vị đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nhân sự từ 8 đơn vị thuộc và trực thuộc còn lại 7 đơn vị thuộc và trực thuộc; Giảm từ 10 cấp đội (tổ) xuống còn 3 cấp đội (tổ), lãnh đạo cấp đội, tổ từ 16 công chức giảm còn 6 công chức.

Đối với công tác cải cách hành chính được Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị chú trọng, tổ chức triển khai nhiệm vụ cụ thể trong toàn đơn vị đã được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng,coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, thấu hiểu chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; đồng thời giảm bớt các loại giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, thời gian làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; đảm bảo công tác quản lý hải quan chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho XNK và đầu tư.

Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh; được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); năm 2016 được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Số lượng đảng viên được kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra, với 17 đảng viên mới, đạt 113,3% chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định đã đề ra các mục tiêu cụ thể và mục tiêu đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hoá của đơn vị; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu NSNN được cấp trên giao hàng năm... Trong đó, hai nội dung đột phá được Đảng bộ Cục Hải quan Bình Định tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan; Nâng cao năng lực chuyên môn theo từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức gắn với kiện toàn tổ chức và nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hải quan trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng bộ đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó, yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn quản lý để có biện pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK, thương mại và thu hút đầu tư tại địa bàn Bình Định - Phú Yên; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách hàng năm; Tăng cường quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác về Hải quan…

Lê Thu