Đảm bảo triển khai Nghị quyết xử lý nợ thuế đúng tiến độ

09:24 | 18/06/2020

(HQ Online) - Ngành Thuế sẽ phân tích kĩ càng nguyên nhân nợ thuế của từng người nộp thuế để từ đó phân loại, có biện pháp tháo gỡ hợp lý.    

dam bao trien khai nghi quyet xu ly no thue dung tien do Hồ sơ xử lý nợ thuế cho người nộp thuế giải thể, phá sản như thế nào?
dam bao trien khai nghi quyet xu ly no thue dung tien do Gấp rút hoàn thiện thông tư hướng dẫn Nghị quyết xử lý nợ thuế
dam bao trien khai nghi quyet xu ly no thue dung tien do Hồ sơ xử lý nợ thuế với người nộp thuế đã chết, mất tích gồm những gì?
dam bao trien khai nghi quyet xu ly no thue dung tien do
Ngành Thuế đã liên tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ đọng thuế. Ảnh: Thùy Linh.

Rà soát phân tích kĩ các đối tượng nợ thuế

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong 5 tháng đầu năm 2020, cơ quan Thuế các cấp đã thu hồi được 12.378 tỷ đồng, bằng 29,5% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 8.262 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.116 tỷ đồng.

Theo ông Đoàn Xuân Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ, Tổng cục Thuế, tình hình thu hồi nợ thuế năm 2020 bị chậm hơn so với năm 2019 bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như tạm ngừng hoạt động, từ đó chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Một nguyên nhân nữa là việc Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngoài ra, một số người nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chưa phối hợp tốt với cơ quan thuế trong việc nộp tiền thuế nợ trong những tháng đầu năm.

Theo ông Đoàn Xuân Toản, ngành Thuế đã liên tục rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ đọng thuế cũng như lập danh sách thu nợ của từng đối tượng cụ thể.

"Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành tập trung phân tích những đối tượng nợ thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế sẽ tập trung để tháo gỡ, hỗ trợ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế cũng như thực hiện việc gia hạn thuế để họ có thể vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh", ông Toản cho biết.

Đáng chú ý, đại diện Vụ quản lý nợ thông tin, đối với những đối tượng không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng chây ì nợ đọng thì cơ quan Thuế sẽ tập trung đôn đốc, thực hiện cưỡng chế và công khai thông tin để thu hồi nợ đọng. Từ đó đảm bảo công bằng minh bạch trong việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế rà soát kịp thời đối với người nộp thuế không thuộc diện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để đôn đốc kịp thời người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời rà soát đối với người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất nhưng vẫn còn nợ thuế để tổ chức đôn đốc thu kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Cùng với việc rà soát các đối tượng nợ thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết đã yêu cầu các cục thuế tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc xử lý nợ, hỗ trợ kịp thời cho người nộp, bố trí đầy đủ cán bộ có chất lượng cho phòng quản lý nợ để làm việc, đặc biệt tập trung xử lý nợ và thu nợ khi hết thời gian gia hạn nộp thuế.

"Giai đoạn cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung thu nợ của những người nộp thuế hết thời gian gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành công tác thu nợ thuế ở mức cao nhất", ông Đoàn Xuân Toản thông tin.

Đảm bảo công tác xử lý nợ thuế

Đối với Nghị quyết 94 của Quốc hội về xử lý nợ thuế, theo ông Đoàn Xuân Toản, để thực hiện Nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03 cũng như có công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố để phối hợp với cơ quan Thuế các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Bộ Tài chính cũng thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ đọng thuế; Tổng cục Thuế cũng có kế hoạch chi tiết để triên khai Nghị quyết này. Ở các cục thuế đã thành lập ban chỉ đạo cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để xử lý nợ đọng.

"Do Nghị quyết này thực hiện xử lý nợ thuế của thời điểm trước ngày 1/7/2020 - những tồn tại vướng mắc trong quản lý nợ thuế của quá khứ nên chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp phải rà soát toàn bộ hồ sơ nợ. Hiện nay, công tác này đã sơ bộ hoàn thành. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế cho người nộp thuế theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội", lãnh đạo Vụ Quản lý nợ thông tin.

Ông Đoàn Xuân Toản cho biết, Thông tư gồm 6 Chương, 25 Điều và 24 phụ lục mẫu biểu. Đến nay, Thông tư này đã cơ bản hoàn thành và đảm bảo đến 1/7/2020 sẽ đi vào triển khai thực hiện.

Thùy Linh