Đã xuất cấp gần 58 nghìn tấn gạo dự trữ cho các địa phương

09:40 | 06/04/2022

(HQ Online) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý 1, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp khoảng 57.858 tấn gạo cho các địa phương.

Hết tháng 2, đã xuất cấp hơn 54,8 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia
Hơn 32.556 tấn gạo dự trữ sẽ được xuất cấp hỗ trợ học sinh trong học kỳ 2
Xuất cấp hơn 989 tấn gạo cho tỉnh Quảng Ngãi
Đã xuất cấp gần 58 nghìn tấn gạo dự trữ cho các địa phương
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp khoảng 57.858 tấn gạo cho các địa phương. Ảnh: TCDTNN.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022 của 22 cục dự trữ nhà nước khu vực.

Trong công tác nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, ngành Dự trữ đã hoàn thành nhập kho 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, nhà thầu đã giao 60 bộ/130 bộ thiết bị khoan phá bê tông, 20 bộ/120 bộ máy phát điện theo các hợp đồng đã ký, số lượng còn lại nhà thầu đang thực hiện theo quy định của hợp đồng.

Cùng với đó, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu cung cấp 100 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ và 2.750 bộ nhà bạt cứu sinh các loại. Với những thiết bị này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang phối hợp với nhà thầu trúng thầu rà soát, hoàn chỉnh các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết.

Tổng cục cũng đang theo dõi hợp đồng 100.000 áo phao cứu sinh; các mặt hàng còn lại gồm: xuồng cao tốc, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện được chuyển gộp với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trình Bộ ban hành giá mua để tổ chức đấu thầu thành 1 đợt (bao gồm kế hoạch của năm 2021 chuyển sang và kế hoạch năm 2022).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong quý 1, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống Dự trữ Nhà nước, từ đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 90 triệu đồng.

Thùy Linh