Đã thực hiện gia hạn thuế gần 106 nghìn tỷ đồng

17:01 | 05/01/2023

(HQ Online) - Năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền đã gia hạn và miễn giảm thuế phí lên đến gần 200 nghìn tỷ đồng.

hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất – kinh doanh. Ảnh: Internet
Năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Internet

Trong đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng (trong đó đã nộp toàn bộ số thuế được gia hạn vào NSNN). Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Về các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tổng số thuế miễn, giảm trong năm 2022 ước khoảng 50,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% số dự kiến khi xây dựng chương trình (64 nghìn tỷ đồng), cụ thể: Giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP khoảng 38,9 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng. Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, theo ước tính của Bộ Tài chính là khoảng 900 tỷ đồng.

Về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022 (dự kiến khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng).

Ngoài gói hỗ trợ của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trước diễn biến giá xăng, dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát lạm phát, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, ổn định đời sống người dân, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn với quy mô dự kiến khoảng 32 nghìn tỷ đồng (Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022, khoảng 24 nghìn tỷ đồng và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 07/7/2022, khoảng 8 nghìn tỷ đồng). Ước thực hiện các chính sách này năm 2022 khoảng 30,7 nghìn tỷ đồng.

Ngoài gói hỗ trợ nêu trên, năm 2022, NSNN đã bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15).

Đến nay, Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương (31 địa phương) với tổng kinh phí hơn 4,3 nghìn tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này.

Về tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 6.753 tỷ đồng trong dự toán NSNN năm 2023.

Thùy Linh