Đà Nẵng thu hút hơn 7.100 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước

10:09 | 10/08/2022

(HQ Online) - Trong tháng 7/2022, thành phố Đà Nẵng có 7 dự án đăng ký mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao (KCN, KCNC) với tổng vốn 848 tỷ đồng và 5 dự án trong KCN, KCNC với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Thu ngân sách nhà nước đạt gần 15.000 tỷ đồng
Hải quan Đà Nẵng: 3 giải pháp trọng tâm tạo nền tảng chuyển đổi số
Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch cảng Liên Chiểu, có thể đón tàu 200.000 DWT
Đà Nẵng thu hút hơn 7.100 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Tính chung 7 tháng, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng, tăng 5 dự án và tăng 207,7% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 7 dự án nằm ngoài KCN, KCNC với tổng vốn đăng ký 3.645 tỷ đồng và 13 dự án trong KCN, KCNC với tổng vốn 3.460 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính từ 16/6 đến 15/7/2022, phát sinh 7 dự án FDI được cấp mới, vốn đăng ký 60,5 triệu USD; 3 dự án điều chỉnh vốn, phần vốn tăng thêm 247 nghìn USD và 3 lượt góp vốn mua cổ phần với vốn góp 128 nghìn USD.

N.Linh