Đã huy động hơn 78,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

14:53 | 09/08/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành hơn 78 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong 7 tháng đầu năm.

Những vụ việc vi phạm bị xử lý thời gian gần đây đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết của thị trường trái phiếu DN.  Ảnh: ST
Tính đến ngày 31/7/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 78.422 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 31/7/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 78.422 tỷ đồng (đấu thầu qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), đạt 19,6% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022 (400.000 tỷ đồng) với kỳ hạn phát hành bình quân là 14,29 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,18 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,47%/năm.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian qua, việc điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ).

Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ). Đồng thời bám sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để triển khai việc phát hành trái phiếu chính phủ đảm bảo duy trì ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường và phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát hành năm 2022.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại tổ chức ký kết hợp đồng khung và triển khai việc mở tài khoản chuyên thu và tổ chức thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Thùy Linh