Đã có phương án cụ thể "gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ" cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19

08:59 | 12/03/2020

(HQ Online) - Chiều 11/3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

da co phuong an cu the goi ho tro 30 nghin ty cho doi tuong chiu anh huong covid 19 Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đứng đầu danh sách hỗ trợ của Bộ Tài chính
da co phuong an cu the goi ho tro 30 nghin ty cho doi tuong chiu anh huong covid 19 Chính phủ chỉ đạo có giải pháp giãn, hoãn, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất
da co phuong an cu the goi ho tro 30 nghin ty cho doi tuong chiu anh huong covid 19 Bộ Tài chính xin gia hạn tiền thuế cho doanh nghiệp chịu tác động của Covid-19
da co phuong an cu the goi ho tro 30 nghin ty cho doi tuong chiu anh huong covid 19
Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy và tạo động lực cho phát triển.

Ngày 4/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Vovid-19. Tại điểm 1, Mục II của Chỉ thị có giao: “Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bở dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020".

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao và để kịp trình Chính phủ Bộ Tài chính đã rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, ý kiến của các chuyên gia và các thông tin báo chí, từ đó xây dựng dự thảo Nghị định. Ngày 10/3/2020, Bộ Tài chính đã ký công văn xin ý kiến tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo ông Phạm Đình Thi, trong dự thảo, số thuế và thời gian gia hạn được Bộ Tài chính đề xuất rõ ràng. Trong đó, với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng.

Cụ thể như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 của các đối tượng nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tháng.

Cùng với đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của quý I và quý II/2020 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quý.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6/2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2020.

da co phuong an cu the goi ho tro 30 nghin ty cho doi tuong chiu anh huong covid 19
Dự kiến số thuế, tiền thuê đất được gia hạn đợt này lên tới hơn 30 nghìn tỷ đồng. Ảnh: T. Linh.

Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế thuộc đối tượng của dự thảo.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020. Như vậy, số thuế gia hạn của nhóm sẽ khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh của các ngành nghề thuộc đối tượng hỗ trợ.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31/10/2020.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh đa ngành kinh tế, thực tế phát sinh trường hợp doanh nghiệp đều sản xuất, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực (không chỉ kinh doanh ngành, lĩnh vực được gia hạn) và theo quy định của Luật Quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân thực hiện khai số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trên cùng 1 tờ khai (không khai thuế theo ngành, nghề).

Do vậy, để đơn giản trong quản lý cũng như khai thuế của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng phải nộp; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Riêng tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế được hưởng hỗ trợ đợt này.

Hồng Vân