Đã có hơn 86 nghìn giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy

11:00 | 05/01/2022

(HQ Online) - Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế liên tục thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Lượng người nộp lệ phí trước bạ ô tô tăng đột biến, cơ quan Thuế khuyến khích nộp online
Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Bộ Tài chính điều chỉnh đề xuất ưu đãi lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin
Đã có hơn 86 nghìn giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy
Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Trong đó, Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 18/11/2021, đã có 849.037 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử (đạt 99,93%), số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trong năm 2021 là trên 16,45 triệu hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử dành cho doanh nghiệp, hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 18/11/2021, đã có 844.147 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 99,35%; 841.783 doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng, đạt 99,07% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 18/11/2021, các doanh nghiệp đã thực hiện 2.980.959 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 678.659 tỷ đồng và 40,3 triệu USD.

Về triển khai dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, đối với cá nhân cho thuê nhà, Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 480.184 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 1/1/2021 đến ngày 18/11/2021 là 128.186 tờ khai.

Riêng về triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy, Tổng cục Thuế đã làm việc, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm triển khai trên phạm vi toàn quốc. Dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế. Đến nay, đã có 186.277 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua hình thức Ibanking và Mobile banking, chiếm 5,99% tổng số giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Thùy Linh