Đã có gần 126 nghìn giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử

11:05 | 10/09/2021

(HQ Online) - Ngành Thuế đang đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy.

Sửa giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy
Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, chung cư
Đề xuất ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin để kích cầu tiêu dùng
Ảnh: Internet.
Ngành Thuế đang đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy. Ảnh: Internet.

Theo Tổng cục Thuế, ngành Thuế đã triển khai dịch vụ khai, nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, trong đó, công tác hỗ trợ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà được Tổng cục Thuế rất chú trọng.

Hiện, công tác này đã được Tổng cục Thuế triển khai tại 63 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Kết quả, đến nay, đã có 441.095 tài khoản đăng ký, trong đó Cục Thuế Hà Nội có 79.614 tài khoản; Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có 174.423 tài khoản; các cục thuế còn lại có 187.058 tài khoản.

Số tờ khai đã gửi từ ngày 1/1/2021 đến nay là 94.986 tờ khai, trong đó, Cục Thuế Hà Nội có 24.552 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có 56.121 tờ khai; các cục thuế còn lại là 14.313 tờ khai.

Song song với đó, ngành Thuế cũng đang đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ hỗ trợ khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy. Từ ngày 30/6/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai đối với TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ và đến nay đã triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Từ đầu năm đến nay, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 21.713 hồ sơ, chiếm 11,35% trên tổng số 191.295 hồ sơ ; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 19.514 hồ sơ, chiếm 9,18% trên tổng số 212.685 hồ sơ.

Hiện Tổng cục Thuế đã kết nối với 7 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán internet banking, Mobile banking.

Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, 125.981 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước được thực hiện qua hình thức internet banking và mobile banking, chiếm 5,42% trên tổng số 2.324.067 giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Đáng chú ý, nhằm thực hiện mục tiêu mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân theo yêu cầu chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp dữ liệu thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình và cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ thì cần có sự kết nối, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công các tỉnh, thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương có thể tiếp nhận thông tin thông báo thuế cũng như chứng từ nộp thuế.

Tính đến thời điểm báo cáo, đã có 50 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối kỹ thuật đảm bảo để triển khai dịch vụ; đã có gần 38.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán đạt gần 180 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đang thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người nộp thuế như: dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan Thuế với người nộp thuế; ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động (E. Mobile) cung cấp một số chức năng về: đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; tra cứu nghĩa vụ thuế; nộp thuế; tra cứu hồ sơ thuế đã nộp.

Thùy Linh