Đã có 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX

10:38 | 31/08/2020

(HQ Online) - Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 8 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tỷ lệ thành công đạt 96,8%.

Công ty Chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu 6 tháng trên HNX?
6 tháng đầu năm 2020: 97% cổ phần chào bán thành công qua HNX
Thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX biến động nhẹ
4056 img 8791
Số cổ phần trúng giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 8 tháng đầu năm đạt 33,1 triệu cổ phần. Ảnh HNX.

Tháng 8/2020, tại HNX diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn. Theo lịch đấu giá từ đầu tháng 8, dự kiến có 3 phiên đấu giá trong tháng 8, tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên có 2 phiên đấu giá đã không diễn ra.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất của tháng 8 đạt hơn 1,3 triệu cổ phần. Số cổ phần trúng giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với 34,2 triệu cổ phần chào bán, trong đó có 33,1 triệu cổ phần trúng giá, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8% với tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng.

Thùy Linh