Đã có 2 nhà xuất bản gửi hồ sơ đăng ký thẩm định SGK lớp 1

18:58 | 07/07/2019

(HQ Online) - Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhận được hồ sơ của hai nhà xuất bản gửi về để đăng ký thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Cuối tháng 7, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu thẩm định Sách giáo khoa (SGK) cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới

da co 2 nha xuat ban gui ho so dang ky tham dinh sgk lop 1
Hiện tại nhiều nhà xuất bản đang chuẩn bị sách giáo khoa, sách tham khảo theo Chương trình mới. Ảnh ĐH.

Tại buổi hội thảo, tập huấn các thành viên tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1 do Bộ GD&ĐT tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết chất lượng của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK là điều toàn xã hội rất quan tâm. Bởi lẽ, chất lượng Hội đồng sẽ quyết định đến việc thẩm định và lựa chọn ra những bộ SGK chất lượng.

“Chúng ta phải chuẩn bị và thực hiện thật tốt các công đoạn, mục đích cuối cùng là phải có những bộ SGK chất lượng tốt, kịp tiến độ triển khai chương trình GDPT mới”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý 5 điểm đối với các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định SGK. Thứ nhất, cần nắm thật chắc Chương trình GDPT mới từ mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt… để đánh giá được cuốn sách, bộ sách nào cụ thể hoá được chương trình GDPT. Thứ hai, việc thẩm định sách cần được thực hiện một cách cẩn trọng, chi tiết, từ nội dung, ngôn ngữ, tới hình thức thể hiện.

da co 2 nha xuat ban gui ho so dang ky tham dinh sgk lop 1 Cuộc chiến chống sách giả sẽ đi về đâu?

(HQ Online) - Công ty sách First News- Trí Việt vừa tổ chức cuộc họp báo có cái tên rất ấn tượng: “Công bố bằng ...

da co 2 nha xuat ban gui ho so dang ky tham dinh sgk lop 1 Lựa chọn sách giáo khoa mới: Các địa phương ngóng chờ hướng dẫn của Bộ

(HQ Online) - Theo lộ trình, khoảng giữa tháng 3/2019 các giáo viên sẽ nhận được tài liệu tập huấn theo Chương trình GDPT mới, nhưng ...

da co 2 nha xuat ban gui ho so dang ky tham dinh sgk lop 1 Hiện có 4-5 đơn vị chuẩn bị sách giáo khoa cho Chương trình GDPT mới

(HQ Online) - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới cho biết: “Hiện đã có 4-5 đơn vị ...

Thứ ba, các thành viên cần nắm vững Thông tư 33/2017/BGDĐT Ban hành về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. để triển khai thực hiện đánh giá SGK đúng theo quy định.

Thứ tư, việc nâng cao tránh nhiệm giải trình với xã hội cũng là vấn đề các thành viên Hội đồng thẩm định SGK cần lưu tâm. Cuối cùng Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị Ban tổ chức hệ thống lại tất cả các Luật có liên quan như: Vấn đề về dân tộc, tôn giáo, chống định kiến… để làm thành một cẩm nang, giúp các thành viên thuận lợi trong tra cứu, đánh giá khi thẩm định SGK.

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 7/2019 đến khoảng giữa tháng 9/2019, các Hội đồng thực hiện việc thẩm định SGK để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét việc phê duyệt, cho phép sử dụng sách. Hiện tại, Bộ GD&ĐT đã nhận được hồ sơ của hai nhà xuất bản gửi về để đăng ký thẩm định SGK lớp 1.

Bộ GD&ĐT bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 của các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7.

Các quy định về thủ tục, quy trình thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn sách có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản SGK phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa gồm đơn đề nghị thẩm định SGK; bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định. Tác giả cũng cần gửi thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, bao gồm: Tên sách giáo khoa; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên); mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quá trình và kết quả thực nghiệm; các thông tin liên quan khác (nếu có). Hồ sơ kèm theo lý lịch khoa học của các tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên) và người biên tập.

Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng thẩm định đánh giá "Đạt", đơn vị tổ chức thẩm định hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định việc phê duyệt, cho phép sử dụng.

Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lại. Hồ sơ đề nghị thẩm định lại bao gồm bản mẫu sách giáo khoa đã chỉnh sửa, bổ sung; báo cáo tổng hợp nội dung tiếp thu hoặc giải trình nội dung không tiếp thu kết luận của Hội đồng.

Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa được Hội đồng đánh giá "Không đạt" thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định như lần đầu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/7, trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Hồ sơ được gửi về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

SGK lớp 1 mới sẽ được sử dụng từ năm học 2020-2021, khi Bộ GD&ĐT bắt đầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Đỗ Hòa