Đã chi 9.418 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19

10:56 | 05/06/2020

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đến hết ngày 29/5/2020, tất cả 63/63 địa phương đã thực hiện rút tiền từ Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ 8,98 triệu người, với tổng số chi từ ngân sách nhà nước là 9.418 tỷ đồng.

da chi 9418 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Kích cầu thị trường nội địa giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch
da chi 9418 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Mô hình giúp kinh tế thế giới “hồi sức” sau đại dịch Covid-19
da chi 9418 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19 Doanh thu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp giảm 8%
da chi 9418 ty dong ho tro nguoi dan gap kho khan do covid 19
Các đối tượng đã nhận hỗ trợ chủ yếu là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: internet.

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến hết ngày 29/5/2020, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí với tổng số tiền khoảng 12,1 nghìn tỷ đồng (chủ yếu phê duyệt đủ cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và người nghèo, cận nghèo).

Các đối tượng là lao động, vẫn đang tiếp tục rà soát để ban hành các quyết định hỗ trợ sau.

Tổng hợp số liệu từ Kho bạc Nhà nước các địa phương, đến hết ngày 29/5/2020, tất cả 63/63 địa phương đã thực hiện rút tiền từ kho bạc để hỗ trợ 8,98 triệu người, với tổng số chi từ ngân sách nhà nước là 9.418 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm, ngân sách trung ương đã trích dự phòng để bổ sung 2,8 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 169,6 tỷ đồng tạm cấp cho 7 địa phương để triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

H.Vân