Cục Thuế TPHCM: Tập trung thanh, kiểm tra nhiều lĩnh vực rủi ro cao về thuế

16:06 | 15/02/2021

(HQ Online) - Bên cạnh công tác tạo thuận lợi cho trên 250 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, Cục Thuế TPHCM quan tâm chú trọng công tác chống thất thu ngân sách qua công tác thanh, kiểm tra nghiệp vụ thuế.

4533-doanh-nghiep
Doanh nghiệp giao dịch tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: Thu Hòa

Tăng thu hơn 4.000 tỷ đồng

Theo Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Lê Duy Minh, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Cục Thuế TPHCM chú trọng trong nhiều năm qua. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tạo tính lan tỏa về ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, đồng thời không ngừng tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế cũng như phát hiện và kiến nghị bổ sung, sửa đổi kịp thời những quy định chưa chặt chẽ trong các văn bản pháp luật thuế hiện hành, tránh được tình trạng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp lý để gian lận, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Mặc dù hạn chế kiểm tra đối với doanh nghiệp bị tác động bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên, trong năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã tiến hành rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, khi có được sự đồng thuận của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như: nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không... chưa triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, Cục Thuế cũng chú trọng công tác kiểm tra tại cơ quan thuế, kiểm soát 100% hồ sơ khai thuế, hoàn thuế của người nộp thuế; phân tích, đánh giá, dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, các cơ sở dữ liệu từ các cơ quan ngoài ngành, cũng như nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của người nộp thuế.

Với cách làm trên, trong năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã thực hiện thanh, kiểm tra tại 22.074 doanh nghiệp, đạt 87% kế hoạch, với tổng số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là 4.082 tỷ đồng, tương đương 48,4% so với cùng kỳ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 484 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh, kiểm tra thuế, cơ quan Thuế đã thực hiện giảm lỗ 20.722 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.599 tỷ đồng, bằng 64% số truy thu và phạt.

Trong đó, công tác kiểm tra phần lớn được thực hiện tại cơ quan Thuế, với 134.194 hồ sơ kê khai thuế, đạt 220% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định là 56,7 tỷ đồng đạt 262% so với cùng kỳ.

Kiểm tra tại doanh nghiệp, 20.956 lượt, với tổng số thuế truy thu và phạt và truy hoàn qua công tác kiểm tra tại doanh nghiệp là 2.405 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 380 tỷ; giảm lỗ 15.447 tỷ; số đã nộp ngân sách nhà nước 1.983 tỷ đồng đạt 82% so với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn.

Công tác thanh tra thuế với 1.118 lượt, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 1.677 tỷ đồng; giảm lỗ 5.275 tỷ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 104 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp mạnh chống thất thu

Theo Cục Thuế TPHCM, năm 2021, Cục Thuế thành phố xác định chủ đề xuyên suốt “Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, công chức thuế; giữ gìn đạo đức công vụ và giá trị cốt lõi Minh bạch- Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đổi mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Cục Thuế TPHCM xác định, công tác chống thất thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhiều giải pháp mạnh được đơn vị này tập trung triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm 2021.

Theo đó, Cục Thuế TPHCM nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ nộp thuế, tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn sẽ được tập trung triển khai. Phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra đạt 100% kế hoạch năm 2021 về số lượng hồ sơ, số thuế truy thu và phạt. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 100%; đôn đốc thu hồi kịp thời tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách nhà nước đạt ít nhất 80% trong thời gian Quyết định xử lý có hiệu lực thi hành vào ngân sách nhà nước.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra được xây dựng và thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc quản lý rủi ro. Tập trung các chuyên đề và phân tích các hồ sơ có rủi ro cao về thuế; có dư địa thu lớn (dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản); ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, đa cấp, games,…).

Cùng với đó, công tác thanh, kiểm tra sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp xây dựng BOT, BT; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, doanh nghiệp FDI có phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ; các doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm thuế…

Đối với các hộ kinh doanh, tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, trong đó, tập trung vào lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, lĩnh vực có dư địa thu lớn, tập trung lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, thừa kế, cổ phiếu...

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán, các nhà mạng trong quản lý thu thuế đối với loại hình này để nắm được các giao dịch, doanh thu, thu nhập từ các nhà cung cấp nước ngoài, từ đó có cơ sở đề nghị các tổ chức này kê khai và nộp thuế.

Lê Thu