Cục Thuế Sơn La: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu sau sắp xếp bộ máy

16:18 | 19/11/2019

(HQ Online) - Hơn 3 tháng sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế Sơn La vẫn hoạt động thông suốt, hiệu quả và đảm bảo được dự toán năm 2019 đã được giao.    

cuc thue son la dam bao hoan thanh nhiem vu thu sau sap xep bo may Ngành Thuế giảm 211 chi cục thuế
cuc thue son la dam bao hoan thanh nhiem vu thu sau sap xep bo may Cục Thuế Hải Dương: Chi cục thuế khu vực thực hiện thu ngân sách hiệu quả
cuc thue son la dam bao hoan thanh nhiem vu thu sau sap xep bo may Ngành Thuế tiếp tục giảm 93 chi cục thuế
cuc thue son la dam bao hoan thanh nhiem vu thu sau sap xep bo may
Cơ cấu tổ chức bộ máy Cục Thuế sau khi sắp xếp, sáp nhập đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định.

Chuẩn bị kĩ lưỡng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Cục Thuế Sơn La đã sắp xếp 12 phòng nghiệp vụ thành 11 phòng và sáp nhập 12 chi cục thuế thành 6 chi cục thuế khu vực.

Theo ông Đặng Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Sơn La, ngay sau khi nhận được Quyết định số 928/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La, đơn vị đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc Cục Thuế và đề án hợp nhất chi cục thuế các huyện, thành phố thành chi cục thuế khu vực.

Đối với việc xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc Cục Thuế, đơn vị đã sắp xếp 12 phòng chuyên môn thành 11 phòng (10 phòng chuyên môn và 1 văn phòng). Từ đó, giảm 1 chức danh trưởng phòng.

Về sắp xếp các chi cục thuế khu vực, theo lãnh đạo Cục Thuế Sơn La, từ ngày 1/8/2019, Cục Thuế Sơn La đã thực hiện hợp nhất 12 chi cục thuế này thành 6 chi cục thuế khu vực và giảm 20 đội thuế. Theo đó, về nhân sự đã giảm 6 chi cục trưởng và 20 đội trưởng thuế.

Theo ông Đặng Quang Hưng, cơ cấu tổ chức bộ máy Cục Thuế sau khi sắp xếp, sáp nhập đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định; không gây xáo trộn lớn đối với tổ chức bộ máy; đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Chia sẻ về công tác kiện toàn bộ máy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Sơn La cho biết, ngay khi bắt đầu xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết số 18-NQ/TW tới toàn bộ công chức, người lao động. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Cục Thuế.

Đặc biệt, các chi cục thuế khu vực sắp xếp, bố trí nhà công vụ cho công chức khi được điều chuyển xa gia đình để tạo điều kiện trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ tại nơi nhận nhiệm vụ mới.

"Sau hơn 3 tháng thực hiện, đến thời điểm hiện tại, bộ máy mới đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định. Đặc biệt, việc tinh gọn này không gây xáo trộn lớn đối với tổ chức bộ máy; đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao. Tình hình công chức sau khi hợp nhất ổn định, không có trường hợp công chức, hợp đồng lao động thắc mắc, đơn thư về sắp xếp vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo", ông Đặng Quang Hưng chia sẻ.

Không ảnh hưởng tới người nộp thuế

Để việc sắp xếp bộ máy không ảnh hưởng tới người nộp thuế và doanh nghiệp trên địa bàn, đối với các huyện nơi không đóng trụ sở chính, Cục Thuế Sơn La bố trí 1 lãnh đạo Chi cục Thuế lãnh đạo trực tiếp bộ phận 1 cửa để giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế, phối hợp với Cấp ủy và chính quyền địa phương trong lãnh đạo nhiệm vụ thu ngân sách.

Ngoài ra, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin luôn được đảm bảo thông suốt. Các văn bản cần thiết phục vụ lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện qua công nghệ thông tin và áp dụng chữ ký số.

Lãnh đạo Cục Thuế Sơn La cho biết,  trong thời gian tới, Cục Thuế Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, ông Đăng Quang Hưng khẳng định, từ nay đến cuối năm, các chi cục thuế khu vực cùng với Cục Thuế sẽ phấn đấu, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Thùy Linh