Cục Thuế các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt triển khai trương trình "Hóa đơn may mắn"

14:23 | 31/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai trương trình "Hóa đơn may mắn".

Cục Thuế các tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt triển khai trương trình
Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình “Hóa đơn may mắn” 2 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan Thuế.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 5/9/2022 đến ngày 20/9/2022, cục thuế chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”. Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 5/10/2022, cục thuế phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng. Chậm nhất ngày 15/10/2022, cục thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý II/2022 và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15/11/2022, cục thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” của quý II/2022.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau, cục thuế tổ chức lựa chọn “Hoá đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” do từng cục thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do cục thuế quản lý trên hệ thống HĐĐT tập trung của ngành Thuế. Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất, qua đó đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn và mục tiêu của chương trình “Hóa đơn may mắn” và tổ chức thực hiện tuyên truyền lễ công bố kết quả từng đợt, qua đó đảm bảo lan tỏa rộng rãi đến người dân tại địa bàn.

Thùy Linh

Liên kết hữu ích