Công nhận mới 2 đại lý làm thủ tục hải quan

14:25 | 11/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ hải quan đối với 2 doanh nghiệp.

Chiêu sinh lớp đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
5 doanh nghiệp tại Hải Phòng bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Thêm 3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận

Cụ thể Tổng cục Hải quan công nhận Công ty TNHH vận chuyển Hùng Long, địa chỉ quận Tân Bình, TPHCM và Công ty TNHH Logistics Quốc tế V&D, địa chỉ quận Hải An, thành phố Hải Phòng đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Các công ty được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019.

N.Linh