Công nhận kho ngoại quan của Công ty CP Tân Vĩnh Cửu

14:26 | 05/08/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2086/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động kho ngoại quan của Công ty CP Tân Vĩnh Cửu.

Quản chặt hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, vận chuyển độc lập
Tổng cục Hải quan ban hành nhiều quyết định mới về hoạt động kho ngoại quan
Hải quan tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan

Kho ngoại quan của Công ty CP Tân Vĩnh Cửu có địa chỉ tại Khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình, khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng diện tích của kho ngoại quan là 14.400 m2, trong đó có diện tích nhà kho 6.722 m2; diện tích bãi 7.160 m2; diện tích còn lại là khu vực kho chứa hàng vi phạm, văn phòng làm việc của cơ quan Hải quan, công trình phụ trợ.

Mã địa điểm lưu kho là 4711W08; tên rút ngọn trên hệ thống là KNQ CTY TAN VINH CUU; mã đường biển/đường sông: VNNMM; mã đường sắt/đường bộ VNNMML.

Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan đối với kho ngoại quan nêu trên của Công ty CP Tân Vĩnh Cửu.

Quyết định công nhận hoạt động kho ngoại quan của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 4/8/2020.

N.Linh