Công nhận kho bãi đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan tại Bến Tre

14:48 | 29/03/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 883/QĐ-TCHQ công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng Tân Cảng Giao Long đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, địa chỉ xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu gần 600.000 m2 tại Hải Phòng
Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đối với hai doanh nghiệp
Công nhận kho ngoại quan mới tại Hải Dương

Địa điểm có tổng diện tích hơn 36.000 m2, bao gồm bãi chứa hàng, văn phòng làm việc hải quan, kho chứa hàng vi phạm, khu vực lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm lưu kho là 48BGC56; mã triển khai Hệ thống giám sát hải quan tự động: VNV10; tên rút gọn trên hệ thống: TAN CANG GIAO LONG; tên doanh nghiệp: Công ty CP Tân Cảng Giao Long do Chi cục Hải quan Bến Tre quản lý.

N.Linh