Công nhận hoạt động đại lý hải quan với một doanh nghiệp tại Đà Nẵng

09:19 | 16/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1718/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải, địa chỉ phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Công nhận mới 4 đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội và TP HCM
Thêm 11 doanh nghiệp bị tạm dừng đại lý thủ tục hải quan, thu hồi 21 mã số nhân viên
Tạm dừng hoạt động 5 đại lý hải quan và thu hồi 10 mã số nhân viên tại Hải Phòng
Cho phép tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 4 doanh nghiệp

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Trước đó, cuối tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan có quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 11 đại lý và thu hồi 21 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 13 đại lý trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đà Nẵng, do không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định.

N.Linh