Công nhận địa điểm tập kết hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại Bình Dương

15:40 | 15/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại Bình Dương của Công ty cổ phần Tân cảng Express.

Công nhận kho ngoại quan của Công ty Gemadept tại Bình Dương
Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu ở cửa khẩu Mộc Bài
Tạm dừng hoạt động 4 địa điểm tập kết hàng hóa tại Cao Bằng

Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh tại thành phố Thuận An, Bình Dương.

Tổng diện tích của địa điểm là 5.046 m2 gồm: diện tích kho hàng; diện tích bãi; diện tích kho chứa tang vật vi phạm; diện tích phòng làm việc của cơ quan Hải quan.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh chịu sự quản lý của Chi cục Hải quan Sóng Thần thuộc Cục Hải quan Bình Dương.

N.Linh

Liên kết hữu ích