Facebook Twitter youtube Tiktok

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

(HQ Online) - Ngày 31/7, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới gồm 19 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 16 đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2023-2028 Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2023 Công đoàn Tổng cục Hải quan sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn kết, năng động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tham dự Đại hội, có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng sự có mặt của 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 12 nghìn đoàn viên trực thuộc 49 công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thân, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị các đại biểu tham dự phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, kỷ luật kỷ cương nhằm đóng góp tích cực, có kết quả vào những nội dung yêu cầu của Đại hội.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế bầu cử, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức chính trị, tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng kỳ vọng của Đảng uỷ, Công đoàn Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong Bộ Tài chính.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, bà Ngô Thị Nhung, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính đã đoàn kết, năng động cùng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn trong hệ thống Công đoàn Bộ nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CBCCVCLĐ, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Bộ đã tham gia có hiệu quả các Hội đồng của cơ quan, đơn vị, tham gia với Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện các chính sách cho CBCCVCLĐ đảm bảo công khai, công bằng trong mọi lĩnh vực. Công đoàn Bộ Tài chính và các cấp Công đoàn trực thuộc làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực chủ động thực hành tiết kiệm chi hành chính, tạo nguồn kinh phí để chăm lo cải thiện đời sống.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tài chính.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn Đại biểu Công đoàn Tổng cục Hải quan tham dự Đại hội.

Theo đó, trong 5 năm qua, hệ thống cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đã đổi mới khá cơ bản và toàn diện, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi huy động nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác điều hành thu, chi NSNN theo đúng Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội, số thu NSNN 5 năm tăng, năm sau cao hơn năm trước và hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu được Quốc hội giao cho ngành Tài chính; Thực hiện điều hành chi NSNN chắt chẽ, đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời theo dự toán được giao và phát sinh đột xuất theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,

Phó Chủ tịch Công đoàn Ngô Thị Nhung cũng nhấn mạnh, phong trào thi đua của các cấp Công đoàn trong 5 năm qua đã đạt được kết quả tốt, trở thành động lực thúc đẩy CBCCVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Bộ Tài chính cũng thường xuyên quan tâm nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong 5 năm qua có trên 2.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; có trên 1.746 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng.

Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách được giao phó

Sau thời gian làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, những thành tích, kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính trong 5 năm qua chính là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng, phấn đấu. Chúc mừng đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Đông đồng thời trân trọng cảm ơn các cán bộ, đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ vừa qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt các mặt hoạt động công đoàn, cùng ngành Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động của Công đoàn Bộ Tài chính đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, của ngành Tài chính và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị các hoạt động công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, trong điều kiện nền kinh tế hội nhập còn nhiều khó khăn và thách thức, giá cả leo thang, thu nhập của cán bộ, công chức viên chức, người lao động phần đông là thu nhập thấp, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính là rất nặng nề. Do đó, cần động viên anh em, cán bộ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ Chính trị được giao là nhiệm vụ thu ngân sách; điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, thích ứng kịp thời với tình hình mới...

Hai là, quan tâm công tác giáo dục chính tri, tư tưởng, nắm bắt kịp thời được tâm tư, nguyện vọng của từng cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên.

Ba là, các cấp Công đoàn Bộ cần đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, phối hợp cơ quan chuyên môn động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ mới; tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nội dung, phương pháp hoạt động phải thiết thực hiệu quả, phải phát huy dân chủ, tổ chức công đoàn tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Công đoàn cấp trên, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính thay mặt toàn thể đoàn viên Công đoàn Bộ cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, giữ vững kỷ luật kỷ cương, đoàn kết cùng ngành Tài chính và công đoàn viên chức Việt Nam hoàn thành trọng trách mà Đảng, Quốc hội, Chính phú và nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh, Công đoàn Bộ Tài chính sẽ tiếp thu đầy đủ, sâu sắc và phản ánh, bổ sung những ý kiến, kiến nghị vào báo cáo chính trị, nghị quyết của đại hội để thể chế hóa thành các chương trình, đề án nhiệm vụ cụ thể, từ đó xây dựng thành các chương trình hành động quyết liệt, sáng tạo, nâng cao kết quả hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hoài Anh

Tin liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

(HQ Online) - Chiều 9/12, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc dự và chủ trì buổi lễ.
Hợp tác chặt chẽ trong ASEAN sẽ đưa lĩnh vực bảo hiểm đạt nhiều thành tựu hơn nữa

Hợp tác chặt chẽ trong ASEAN sẽ đưa lĩnh vực bảo hiểm đạt nhiều thành tựu hơn nữa

(HQ Online) - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm là một trong những nội dung hợp tác tài chính ASEAN, nên trong nhiều năm qua tiến trình hợp tác bảo hiểm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

(HQ Online) - Để tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 1131/TB-BTC yêu cầu các đơn vị có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vụ lợi, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp, nhân dân và doanh nghiệp, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân.
Nỗ lực mở rộng tài khóa, tiền tệ góp phần giúp doanh nghiệp chống chọi với những khó khăn

Nỗ lực mở rộng tài khóa, tiền tệ góp phần giúp doanh nghiệp chống chọi với những khó khăn

(HQ Online) - Tại buổi chia sẻ về “Kinh tế vĩ mô 2023 và những thay đổi về chính sách thuế giúp cải thiện chất lượng tăng trưởng” do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chiến lược (VESS) tổ chức sáng 9/12, các chuyên gia đã điểm lại bức tranh toàn cảnh về kinh tế Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2023, đồng thời chỉ ra những thách thức mà Việt Nam sẽ phải đối mặt và gợi ý một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.
Hà Nội: 150 cửa hàng xăng dầu áp hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Hà Nội: 150 cửa hàng xăng dầu áp hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

(HQ Online) - Hiện có hơn 240 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thuộc Cục Thuế TP Hà Nội quản lý với hơn 450 cửa hàng và gần 2.000 cột bơm.
Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”

(HQ Online) - Ngày 8/12/2023, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.
Hội nghị AIRM26 và AIC49: Trao đổi tìm giải pháp hợp tác về bảo hiểm trong khối ASEAN

Hội nghị AIRM26 và AIC49: Trao đổi tìm giải pháp hợp tác về bảo hiểm trong khối ASEAN

(HQ Online) - Các cơ quan quản lý bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm và đại diện doanh nghiệp bảo hiểm các nước ASEAN đã trao đổi tìm giải pháp để phát triển bảo hiểm bền vững; hợp tác về bảo hiểm trong khối ASEAN.
Thị trường UPCoM giao dịch kém sôi động so với tháng trước

Thị trường UPCoM giao dịch kém sôi động so với tháng trước

(HQ Online) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), so với tháng trước, thị trường UPCoM tháng 11/2023 có diễn biến giao dịch kém sôi động hơn. Mặc dù chỉ số UPCoM-Index tăng 5,02% điểm, đóng cửa tháng 11 tại mức 84,99 điểm song thanh khoản thị trường lại có xu hướng giảm.
Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có xu hướng tăng trong tháng 11

Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có xu hướng tăng trong tháng 11

(HQ Online) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tháng 11/2023, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có xu hướng tăng sau 2 tháng giảm điểm liên tiếp.
Thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

Thị trường trái phiếu chính phủ tăng trưởng trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

(HQ Online) - Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tháng 11/2023 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có xu hướng tăng trưởng khá mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.
760 mã trái phiếu của 206 doanh nghiệp đã đăng ký trên sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ

760 mã trái phiếu của 206 doanh nghiệp đã đăng ký trên sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ

(HQ Online) - Hiện nay, thị trường trái phiếu có 453 mã trái phiếu niêm yết, đạt hơn 1.986 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022 (tương đương 20,9% GDP). Tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 5.818 tỷ đồng/phiên, giảm 24,3% so với bình quân năm 2022.
Chính sách đồng bộ giúp khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chính sách đồng bộ giúp khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(HQ Online) - Sau những nỗ lực phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thị trường đã có những bước tiến, những kết quả nổi bật về khối lượng phát hành cũng như gia tăng số nhà đầu tư, đóng góp thiết thực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.
Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng nhẹ

Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng nhẹ

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 11/2023 có diễn biến tăng nhẹ, trong đó sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch bình quân đạt 290.494 hợp đồng/phiên, tăng 9,63% so với tháng 10/2023, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 31.968 tỷ đồng/phiên, tăng 8,10%.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Cần nghiên cứu, thiết kế các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Cần nghiên cứu, thiết kế các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”

(HQ Online) - Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tài chính ngân sách tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài chính được tổ chức chiều 7/12. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, khi nền kinh tế khó khăn, DN khó khăn thì thu ngân sách bị ảnh hưởng. Do đó, cốt lõi của việc xây dựng chính sách tài chính vẫn là thúc đấy DN, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Hải Phòng: Năm thứ 2 thu ngân sách trên 100 nghìn tỷ đồng

Hải Phòng: Năm thứ 2 thu ngân sách trên 100 nghìn tỷ đồng

(HQ Online) - Năm 2023, TP Hải Phòng thu ngân sách ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 địa phương này đạt mốc thu 100 nghìn tỷ đồng trở lên.
Các ngân hàng dẫn đầu trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Các ngân hàng dẫn đầu trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(HQ Online) - Thông tin về tình hình trái phiếu doanh nghiệp 11 tháng năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, tính đến 24/11/2023, có 77 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu với khối lượng 214,3 nghìn tỷ đồng, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Xem thêm
cty-toan-phat
hd-bank

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Quy định mới trong xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

Quy định mới trong xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

Cần thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin (bao gồm khai báo mã HS của sản phẩm) khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường Đài Loan theo đúng quy định.
Tiêu chí thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tiêu chí thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính khi sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập.
Cần nhiều giải pháp để khai thác lợi thế xuất khẩu sang Trung Quốc

Cần nhiều giải pháp để khai thác lợi thế xuất khẩu sang Trung Quốc

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, dù vậy so với tiềm năng thì trao đổi thương mại vẫn chưa tương xứng, chưa khai thác hết năng lực hạ tầng cửa khẩu.
Để thủy sản xuất khẩu bền vững cần giải bài toán chất lượng, thị trường

Để thủy sản xuất khẩu bền vững cần giải bài toán chất lượng, thị trường

Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu phát triển chế biến thủy sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ.
Khai mạc chương trình “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023

Khai mạc chương trình “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam có tên “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023.
Infographics: Số thu tại 10 đơn vị hải quan giảm 14,54%

Infographics: Số thu tại 10 đơn vị hải quan giảm 14,54%

Trong 11 tháng, tình hình thu tại hầu hết các đơn vị hải quan chiếm số thu lớn đều thể hiện mức giảm mạnh.
LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu (LTT) vùng trải qua 8 lần điều chỉnh với các mức tăng: 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016, 7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% năm 2020 đến tháng 6/2022, 6% từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Tuy nh
MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

Triển khai thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT) là một đột phá lớn của ngành Tài chính trong công cuộc đổi mới quản lý thuế nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Việc ra đời HĐĐT đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh quản lý tài chính.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Sáng ngày 15/11/2023, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Sơn Tùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK.
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Ngày 9/11, tại trụ sở Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2623/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai –
Không để gián đoạn cung cấp điện dịp lễ, tết năm 2024

Không để gián đoạn cung cấp điện dịp lễ, tết năm 2024

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định ...
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với liên doanh của Viettel tại Lào

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với liên doanh của Viettel tại Lào

Ngày 07/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc tại Công ty Star Telecom – ...
Xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại cán bộ, cải cách chính sách tiền lương

Xây dựng vị trí việc làm để cơ cấu lại cán bộ, cải cách chính sách tiền lương

Việc xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn thống nhất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực bảo ...
Sa sút giá trị “tôn sư trọng đạo”

Sa sút giá trị “tôn sư trọng đạo”

Vụ việc một cô giáo bị nhóm học sinh chốt cửa, quây cô để ném dép, văng tục, chửi bới ...
Thủ tướng Chính phủ: Điều hành tín dụng đôi khi còn bị động, cần kịp thời hơn nữa

Thủ tướng Chính phủ: Điều hành tín dụng đôi khi còn bị động, cần kịp thời hơn nữa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc điều hành tín dụng đôi khi còn bị động, nên ...
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 ở mức 22.322 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, RON95 ở mức 22.322 đồng/lít

Liên Bộ: Công Thương – Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày ...
Hải quan Hà Nam Ninh  tập trung chặng nước rút

Hải quan Hà Nam Ninh tập trung chặng nước rút

Tính đến ngày 30/11, toàn Cục Hải quan Hà Nam Ninh thu NSNN đạt 6.084 tỷ đồng bằng 88,18% chỉ ...
Lạng Sơn: Hoạt động xuất nhập khẩu dần lấy lại đà tăng trưởng

Lạng Sơn: Hoạt động xuất nhập khẩu dần lấy lại đà tăng trưởng

Thông quan hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang ổn định và nhộn nhịp trở lại, điều này ...
Vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm SHTT có dấu hiệu hình sự tăng dần theo từng năm

Vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm SHTT có dấu hiệu hình sự tăng dần theo từng năm

Thống kê từ năm 2018 đến nay, số vụ việc vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm ...
Ngành Hải quan chú trọng xây dựng phương án xử lý thu hồi nợ

Ngành Hải quan chú trọng xây dựng phương án xử lý thu hồi nợ

Ngành Hải quan đã chú trọng xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn để có giải ...
Infographics: Số thu tại 10 đơn vị hải quan giảm 14,54%

Infographics: Số thu tại 10 đơn vị hải quan giảm 14,54%

Trong 11 tháng, tình hình thu tại hầu hết các đơn vị hải quan chiếm số thu lớn đều thể ...
77 thí sinh đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 3 năm 2023

77 thí sinh đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan kỳ 3 năm 2023

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định công nhận 77 thí sinh đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp ...
Ra quân truy quét hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ra quân truy quét hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Với mục tiêu hướng đến không có “vùng cấm”, Tổng cục QLTT đã quyết liệt Kế hoạch 888 về đấu ...
Doanh nghiệp đóng vai trò quan trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thông tin tại Tọa đàm “Chống hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ - Bảo vệ ...
Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn để chống buôn lậu

Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn để chống buôn lậu

Hằng năm, cứ vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán là hoạt động buôn lậu, gian lận ...
Ngăn chặn hàng lậu, hàng giả ngay từ cửa khẩu

Ngăn chặn hàng lậu, hàng giả ngay từ cửa khẩu

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc kiểm tra ngăn chặn, xử lý các hành ...
Hà Tĩnh: Phát hiện và bắt giữ 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Tĩnh: Phát hiện và bắt giữ 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Năm 2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 2.218 vụ buôn ...
Đồng loạt kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien.com

Đồng loạt kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien.com

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ và TPHCM đã ...
Tín hiệu tích cực của  doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tín hiệu tích cực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Với hàng loạt cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư được mở ra cùng những chính sách hỗ trợ ...
VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa vinh dự nhận được giải thưởng “New Superstar in Payment Volume ...
Top 10 công ty uy tín ngành Logistics năm 2023: Nỗ lực trở thành động lực chính cho nền kinh tế

Top 10 công ty uy tín ngành Logistics năm 2023: Nỗ lực trở thành động lực chính cho nền kinh tế

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Báo cáo Top 10 công ...
Muốn phát triển "ngân hàng mở", cần thay đổi nhận thức và khung pháp lý

Muốn phát triển "ngân hàng mở", cần thay đổi nhận thức và khung pháp lý

Sự gia tăng của công nghệ tài chính (fintech) trong những năm gần đây đã tạo ra những mô hình ...
Payoo nhận giải thưởng đối tác tiếp thị liên kết tốt nhất của Mastercard

Payoo nhận giải thưởng đối tác tiếp thị liên kết tốt nhất của Mastercard

Với những thành tích ấn tượng trong việc thực hiện các chương trình tiếp thị, khuyến mãi trong năm qua, ...
Nhiều "tân binh" góp mặt trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2023

Nhiều "tân binh" góp mặt trong Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2023

Vừa qua, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 ...
Tiêu chí thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tiêu chí thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính khi sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ Tài chính sửa đổi quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

Bộ Tài chính sửa đổi quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

Bộ Tài chính vừa sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn.
Một số lưu ý trong khai báo và phân loại hàng hóa

Một số lưu ý trong khai báo và phân loại hàng hóa

Trong quá trình khai báo và làm thủ tục hải quan, nhiều doanh nghiệp đã sai sót trong khai báo ...
Bố trí đủ vốn cho các dự án đưa vào sử dụng trước năm 2024

Bố trí đủ vốn cho các dự án đưa vào sử dụng trước năm 2024

Đối với chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan ...
Phân tích, phân loại dựa vào thành phần, tính chất lý, hóa tính năng, công dụng của hàng NK

Phân tích, phân loại dựa vào thành phần, tính chất lý, hóa tính năng, công dụng của hàng NK

Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin ...
Thiết bị điện tử chuyên dùng nhập khẩu có mức thuế GTGT 10%

Thiết bị điện tử chuyên dùng nhập khẩu có mức thuế GTGT 10%

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn DN thực hiện chính sách giảm thuế GTGT đối với hàng NK ...
New Mazda CX-3: Lựa chọn kinh tế trong phân khúc SUV đô thị

New Mazda CX-3: Lựa chọn kinh tế trong phân khúc SUV đô thị

THACO AUTO chính thức giới thiệu New Mazda CX-3 – mẫu xe SUV cỡ B với những tinh chỉnh về ...
Hyundai Experience Day 2023: Ngày hội trải nghiệm sản phẩm Hyundai

Hyundai Experience Day 2023: Ngày hội trải nghiệm sản phẩm Hyundai

Trong 2 ngày 16-17/12/2023 tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tổ ...
Honda Việt Nam tri ân khách hàng, ngập tràn quà tặng

Honda Việt Nam tri ân khách hàng, ngập tràn quà tặng

Đã dần trở thành thông lệ, Honda Thanks Day 2023 là một sự kiện đặc biệt Honda Việt Nam tổ ...
Ford Việt Nam giảm giá, ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe

Ford Việt Nam giảm giá, ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe

Từ ngày 4/12 đến 16/12, Ford Việt Nam triển khai chương trình “Thời điểm vàng mua xe Ford” đồng thời ...
Khai trương Subaru Thăng Long

Khai trương Subaru Thăng Long

Được đầu tư và vận hành bởi Công ty TNHH Hình tượng ô tô Sài Gòn (MIS), Subaru Thăng Long ...
IONIQ 5 kết thúc hành trình xuyên Đông Nam Á tại Việt Nam

IONIQ 5 kết thúc hành trình xuyên Đông Nam Á tại Việt Nam

Ngày 30/11/2023, đoàn xe IONIQ 5 đi xuyên 5 nước Đông Nam Á với tên gọi Go Far with Zero ...
Phiên họp Ủy ban Chính sách WCO lần thứ 89 được tổ chức tại Venice

Phiên họp Ủy ban Chính sách WCO lần thứ 89 được tổ chức tại Venice

Ủy ban Chính sách của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã tổ chức Phiên họp thứ 89 tại ...
Đảng cầm quyền Nhật Bản kiến nghị nội dung thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Đảng cầm quyền Nhật Bản kiến nghị nội dung thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Sau khi nhận được bản kiến nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết nước này muốn nhìn lại lịch ...
Nhiều ẩn số với nền kinh tế thế giới năm 2024

Nhiều ẩn số với nền kinh tế thế giới năm 2024

Lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, ...
Chiến lược y tế công cộng nhằm chống thuốc giả

Chiến lược y tế công cộng nhằm chống thuốc giả

Thông điệp của Tổng thư ký WCO tại Hội nghị chuyên đề của Đại học Johns Hopkins về chiến lược ...
Suy thoái toàn cầu đe dọa tăng trưởng kinh tế của Thái Lan

Suy thoái toàn cầu đe dọa tăng trưởng kinh tế của Thái Lan

Các nhà phân tích cảnh báo suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và Mỹ đồng nghĩa với việc rủi ...
ASEAN-Trung Quốc chung tay phòng ngừa, chống tội phạm xuyên quốc gia

ASEAN-Trung Quốc chung tay phòng ngừa, chống tội phạm xuyên quốc gia

Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố Chung, thống nhất ...
Phiên bản di động