Công bố tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

20:24 | 28/05/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể dễ dàng tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện. Toàn bộ số tiền này sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế tiếp nhận hỗ trợ 185 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19
Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch
Quyết định thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19
Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19
Công bố tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Thông tin tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước làm Giám đốc Ban Quản lý. Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân.

Bộ Tài chính thông báo thông tin tài khoản tiếp nhận như sau:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

- Bene bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC,

Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift code: BIDVVNVX.

Trước đó, ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tìm kiếm, huy động, quản lý các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực chính từ ngân sách nhà nước để nhanh chóng có được vắc xin phòng Covid-19 phục vụ người dân Việt Nam.

Quỹ được thành lập với mục tiêu: tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hỗ trợ cùng với nguồn lực NSNN mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước để tiêm chủng cho người dân.

Hoài Anh