Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

13:27 | 19/03/2019

(HQ Online) - Sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam.

cong bo bo chi tieu thong ke phat trien ben vung cua viet nam Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường
cong bo bo chi tieu thong ke phat trien ben vung cua viet nam Công bố 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2018
cong bo bo chi tieu thong ke phat trien ben vung cua viet nam Khẩn trương hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững
cong bo bo chi tieu thong ke phat trien ben vung cua viet nam
hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam.

Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên đã và đang tham gia tích cực trong việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Để cung cấp những bằng chứng thực tiễn, xác thực phục vụ theo dõi, giám sát đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cho biết, "Không để ai bị bỏ lại phía sau" là mục tiêu cốt lõi của các Mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội. Vì vậy, việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng.

Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân tổ đầy đủ theo tuổi, giới tính, thành thị, nông thôn, tỉnh, thành phố và các đặc điểm khác sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc ra quyết định hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững phản ánh được tất cả nét đặc trưng của nền kinh tế và xã hội của đất nước. Các mục tiêu cụ thể trong bộ chỉ tiêu này bao gồm rất nhiều chỉ tiêu ở mảng xã hội như nhóm chỉ tiêu về xóa đói, giảm nghèo, về bình đẳng. Các chỉ tiêu này đều có đầy đủ bộ thông tin thống kê phục vụ bộ, ngành các tầng lớp, đánh giá thực được phát triển kinh tế xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau đặc biệt những người nghèo, những người yếu thế”, ông Nguyễn Bích Lâm nói.

Theo đó, nội dung cơ bản của Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu phản ánh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam; sẽ có 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan đến dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan đến lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu và nhiều chỉ tiêu lên quan đến người khuyết tật.

Hoài Anh