Có thể bổ sung các dịch vụ hỗ trợ vận tải vào diện kê khai giá nếu cần thiết

14:06 | 13/07/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính có văn bản gửi Sở Tài chính TP. Cần Thơ yêu cầu báo cáo xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến giá dịch vụ tại bến xe khách trung tâm TP. Cần Thơ.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất 6 ngày làm việc
Người Việt “đua nhau” đi mua ô tô vì giá giảm, phí giảm
Giảm lệ phí trước bạ, ngân sách nhà nước sẽ “mất” 6.000 tỷ đồng
4636 ben xe ct pkkq
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trước đó, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang đã có văn bản gửi nhiều bộ, ngành có liên quan kiến nghị làm rõ các loại giá dịch vụ tại bến xe khách trung tâm TP. Cần Thơ bởi bến xe này có nhiều khoản thu dịch vụ cao và vô lý.

Trong văn bản gửi đến Sở Tài chính TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính khẳng định: Luật Giao thông đường bộ; Luật Giá; Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT- BTC - BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định trình tự, thủ tục lập phương án giá, thẩm định và ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô,… đều đã có những quy định cụ thể.

Bộ Tài chính đề nghị, căn cứ các quy định trên, Sở Tài chính TP Cần Thơ rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về giá dịch vụ ra vào bến xe ô tô trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc phương pháp định giá theo quy định của pháp luật hiện hành, không tính vào giá các khoản chi phí đã tính vào giá dịch vụ khác, các khoản do ngân sách nhà nước bảo đảm (nếu có).

Tuy nhiên, giá dịch vụ hỗ trợ vận tải khác tại bến xe (trừ dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô) không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, do đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính TP. Cần Thơ theo thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ xem xét, định giá bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường địa phương, đồng thời, có giải pháp tiết kiệm chi phí để giảm giá dịch vụ nhằm hỗ trợ các đơn vị vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính chủ trì trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung các dịch vụ hỗ trợ vận tải vào danh mục dịch vụ phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ cần theo chức năng nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giá dịch vụ ra, vào bến xe; kiểm tra giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khác tại bến xe; yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản báo cáo việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp và gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp trả lời kiến nghị của đơn vị.

Hồng Vân