Cổ phiếu CLG bị hủy niêm yết bắt buộc

14:26 | 07/04/2021

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu CLG của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec.

Lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ, cổ phiếu Viglacera Hạ Long I bị hủy niêm yết
Bảy điều kiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
Lỗ lũy kế của CLG đã vượt quá vốn điều lệ
Lỗ lũy kế của CLG đã vượt quá vốn điều lệ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 284,85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là âm 485,97 tỷ đồng. Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020 đã vượt quá vốn điều lệ của công ty (vốn điều lệ của công ty là 211,5 tỷ đồng).

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của CLG liên quan đến các nội dung: khoản phải thu và phải trả của công ty; hàng tồn kho; tài sản cố định hữu hình, đầu tư tài chính dài hạn; nợ tiềm tàng; chi tiết vốn góp của chủ sở hữu; khả năng hoạt động kinh doanh liên tục.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020, cổ phiếu CLG thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, cổ phiếu CLG bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch từ 23/12/2020 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Nguyễn Hiền