Có gì mới trong cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời?

15:26 | 29/03/2022

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời còn đang dở dang, chưa vận hành.

Bóc trần loạt sai phạm trong phát triển điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương chính thức thông tin về kết quả kiểm tra điện mặt trời
Bùng nổ điện mặt trời mái nhà, công suất "nhảy vọt" gần 9.300 MWp
5757-img-20190420-144248-2
Ảnh minh hoạ. Ảnh: NT

Theo đó, đối tượng tham gia đấu thầu là các dự án, phần dự án điện mặt trời, điện gió đã và đang triển khai đầu tư nhưng không kịp mốc thời gian theo quy định tại Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Giá thầu của dự án phải nằm trong khung giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành.

Đơn vị tổ chức đấu thầu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thời gian thực hiện đấu thầu trong năm 2020, áp dụng cho giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

Các dự án chuyển tiếp được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện cạnh tranh. Trường hợp lựa chọn tham gia, nhà máy có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị phát điện theo quy định thị trường điện do Bộ Công Thương ban hành.

Điều đáng chú ý là, thời hạn của hợp đồng mua bán điện và giá điện áp dụng đến hết năm 2025. Sau năm 2025, các đơn vị tiếp tục tham gia đấu thầu theo quy định do Chính phủ và/hoặc Bộ Công Thương ban hành.

Đồng tiền tính giá là Việt Nam đồng (đồng/kWh), không điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Nhà máy điện được huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, tuân thủ quy định tại Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và các quy định có liên quan khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia.

Như vậy, cơ chế đấu thầu này khác hẳn với cơ chế giá FIT từng áp dụng. Trong đó, việc đấu thầu tiến hành 5 năm một lần, sau 5 năm sẽ thực hiện đấu thầu lại, thay vì có một mức giá cố định 20 năm như cơ chế giá FIT trước đây.

Ngoài ra, cơ chế giá FIT trước đây quy đổi từ USD sang VNĐ. Trong khi cơ chế đấu thầu lần này là thanh toán bằng VND, không phải USD theo tỷ lệ chuyển đổi.

Đặc biệt, khác với trước đây EVN phải mua toàn bộ điện sản xuất, cơ chế đấu giá lần này đề xuất chỉ thu mua theo nhu cầu tải trọng còn thiếu, không cam kết mua toàn bộ.

Theo Bộ Công Thương, tổng công suất các dự án điện gió đã bổ sung quy hoạch là 11.921 MW và các dự án, phần dự án đã vận hành thương mại (COD) là 3.980,265 MW (84 nhà máy điện gió). Tổng công suất các dự án điện mặt trời đã bổ sung quy hoạch là 15.400 MW và các dự án, phần dự án đã vận hành thương mại (COD) đến hết ngày 31/12/2020 là 8.652,9 MW (148 nhà máy điện mặt trời). Tính đến thời điểm hiện tại, điện gió và điện mặt trời ở nước ta đã chiếm trên 26% tổng công suất lắp đặt.

Đức Quang