Có gần 9 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh tại Hà Nội sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử

09:28 | 12/01/2022

(HQ Online) - Theo rà soát của Cục Thuế Hà Nội, năm 2022, toàn địa bàn TP có gần 9.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Hà Nội: Trên 99,5% doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Cục Thuế Hà Nội: Thu 14 nghìn tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Tổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến gần 300 câu hỏi cho hộ, cá nhân kinh doanh
Rốt ráo chuyển đổi hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn Hà Nội
Ảnh: Internet.
Địa bàn TP Hà Nội có gần 9.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai. Ảnh: Internet.

Cục Thuế Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 31/1/2022 sẽ hoàn thành việc triển khai hoá đơn điện tử đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hiện Cục đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trực tiếp, tin, bài, video, đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Cục để người nộp thuế nắm được chủ trương thực hiện hoá đơn điện tử của ngành Thuế, từ đó hiểu, đồng thuận cùng cơ quan thuế thực hiện chuyển đổi.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, để có thể sử dụng hóa đơn điện tử, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo từng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) đến cơ quan Thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử.

Về cách gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, hộ, cá nhân kinh doanh đã có chữ ký số hoặc tài khoản sử dụng Cổng điện tử có thể lập đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và gửi trực tiếp trên Cổng điện tử hoặc thông qua tổ chức truyền nhận.

Hộ, cá nhân kinh doanh chưa có chữ ký số và tài khoản sử dụng Cổng điện tử thì hộ, cá nhân kinh doanh nộp bản giấy đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã tới cơ quan thuế.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC); các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh (gồm: bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ; bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Về nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh, đối với hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại chi cục thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.

Còn đối với hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

Thùy Linh

Liên kết hữu ích