Có 4 dịch vụ công thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

15:28 | 27/04/2020

(HQ Online) - Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, mỗi ngày hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100 nghìn chứng từ và 50-60 nghìn hồ sơ.    

co 4 dich vu cong thuoc linh vuc kho bac nha nuoc tren cong dich vu cong quoc gia Hải quan Quảng Ninh có 93% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
co 4 dich vu cong thuoc linh vuc kho bac nha nuoc tren cong dich vu cong quoc gia Kho bạc Nhà nước ủng hộ 500 triệu đồng để chống dịch Covid-19
co 4 dich vu cong thuoc linh vuc kho bac nha nuoc tren cong dich vu cong quoc gia 65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
co 4 dich vu cong thuoc linh vuc kho bac nha nuoc tren cong dich vu cong quoc gia

Có 4 dịch vụ công thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg 2020; Quyết định số 274/QĐ-TTg, đến nay, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã triển khai thành công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng 4 thủ tục hành chính gồm: Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Thống kê của Kho bạc Nhà nước cho thấy, với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước kể trên, mỗi ngày, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100 nghìn chứng từ và 50-60 nghìn hồ sơ.

Thông qua việc tích hợp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Kho bạc Nhà nước thực hiện đúng theo chủ trương của Chính phủ góp phần tăng tính minh bạch cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ,… lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từ đó tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách,… đáp ứng được các chủ trương định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.

Theo Kho bạc Nhà nước, thời gian qua, toàn Ngành đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật tối ưu phần mềm ứng dụng, tăng cường hạ tầng, tăng cường công tác giám sát và hỗ trợ kịp thời các đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ đó đã đảm bảo hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận hành ổn định, thông suốt phục vụ khoảng gần 100 nghìn đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các thủ tục chi ngân sách nhà nước nhanh chóng, kịp thời, đồng thời giảm thời gian và tiết kiệm chi phí của đơn vị sử dụng ngân sách, doanh nghiệp và người dân.

Có thể truy cập và khai thác các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động có kết nối internet để khai thác các tiện ích cũng như lựa chọn thủ tục hành chính để thực hiện. Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng cung cấp thông tin số điện thoại, địa chỉ email trong việc hỗ trợ sử dụng dịch vụ.

Thùy Linh