Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng dự kiến giảm ít nhất 1.300 đồng/giao dịch từ 25/2

14:26 | 13/02/2020

(HQ Online) - Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa xây dựng Chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán với các ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại có mức miễn, giảm phí tương ứng với mức giảm của NAPAS.

chuyen tien nhanh lien ngan hang du kien giam it nhat 1300 donggiao dich tu 252 NHNN dự kiến bỏ “room” 49% đầu tư nước ngoài với trung gian thanh toán
chuyen tien nhanh lien ngan hang du kien giam it nhat 1300 donggiao dich tu 252 Miễn phí giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nên làm gì
chuyen tien nhanh lien ngan hang du kien giam it nhat 1300 donggiao dich tu 252 Agribank xây dựng hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt ở thị trường nông nghiệp, nông thôn
chuyen tien nhanh lien ngan hang du kien giam it nhat 1300 donggiao dich tu 252
Ảnh minh họa: Internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản số 727/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Theo đó, nhằm triển khai các giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công theo các nghị quyết của Chính phủ, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã xây dựng Chương trình miễn, giảm phí dịch vụ,.

Cụ thể gồm: miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến (online) các dịch vụ công (dự kiến áp dụng đến hết tháng 12/2020); giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ (từ 500.000 đồng/giao dịch trở xuống) từ 1.800 đồng/giao dịch xuống 500 đồng/giao dịch (dự kiến áp dụng từ ngày 25/2/2020).

Vì thế, để thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng các chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, phù hợp với chương trình miễn, giảm phí của NAPAS.

Cụ thể: Miễn phí đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến (online) các dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương.

Giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ cho người sử dụng dịch vụ: Thời gian áp dụng, mức phí giảm tối thiểu tương đương với thời gian, mức phí giảm mà NAPAS áp dụng đối với các ngân hàng thành viên (1.300 đồng/giao dịch).

NHNN cũng khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện mức phí giảm lớn hơn mức phí giảm của NAPAS nhằm hỗ trợ thị trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

Hương Dịu