Chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX từ 3/3

19:09 | 03/03/2021

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK TPHCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK TPHCM sang Sở GDCK Hà Nội.

Thị trường cổ phiếu niêm yết diễn biến sôi động trên HNX
Chỉ số giá cổ phiếu ngành tài chính niêm yết trên HNX bứt phá “ngược dòng”
Khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX giảm gần 30%
Chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX từ 3/3
Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30. Ảnh: Internet.

Được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình số 25/TTr-UBCK ngày 2/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, UBCKNN thông báo và hướng dẫn Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện một số công việc cụ thể.

Theo đó, DN có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho HNX và HOSE.

Sở GDCK Hà Nội khẩn trương tiếp nhận xử lý cho DN giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE (không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới). Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của Sở GDCK TPHCM sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của Sở GDCK TPHCM trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang Sở GDCK Hà Nội. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

HXN, HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay, đồng thời thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến DN, công chúng đầu tư.

Việc chuyển giao dịch này được áp dụng từ ngày 3/3/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của Sở GDCK TPHCM.

Hoài Anh