Chứng nhận xuất xứ mẫu EUR1 màu xanh lam không được chấp nhận

15:48 | 02/09/2020

(HQ Online) - Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Nauy, Latvia), mới đây Hải quan Đan Mạch đã thông tin một số chứng nhận xuất xứ mẫu EUR1 của Việt Nam màu xanh lam thay vì màu xanh lá cây nên không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
Bộ Công Thương hướng dẫn chứng nhận xuất xứ để tận dụng EVFTA
2158 10 4326 img 0022 baohaiquan
Hoạt động cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: H.Dịu.

Vì vậy, các chứng nhận xuất xứ này không được Hải quan Đan Mạch chấp nhận. Hiện nay, phía EU đã thông báo với phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Nauy, Latvia) đặc biệt nhấn mạnh các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU nói chung và Đan Mạch nói riêng lưu ý để xin đổi lại giấy chứng nhận xuất xứ nếu bị cấp sai màu.

Thông tin chi tiết doanh nghiệp có thể xem tại địa chỉ: https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/blaa-eur1-certifikater-fra-vietnam-kan-ikke-godkendes/?WT.mc_id=nyhedsbrev_Import_week36_2020&fbclid=IwAR2FL64phjVsBekbWmjihYY77be6KbC3EMCo5W_i9--K6960r--UXspEsaI

Uyển Như