Chính thức trình Quốc hội dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

16:02 | 06/06/2019

(HQ Online) - Chiều nay, 6/6, Quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

chinh thuc trinh quoc hoi du an luat chung khoan sua doi Tích cực lắng nghe ý kiến từ thành viên thị trường
chinh thuc trinh quoc hoi du an luat chung khoan sua doi Sửa Luật Chứng khoán: Thay đổi thị trường cả về chất và lượng
chinh thuc trinh quoc hoi du an luat chung khoan sua doi Sửa Luật Chứng khoán: Tăng cường quản lý, kiểm soát sự tuân thủ của công ty chứng khoán
chinh thuc trinh quoc hoi du an luat chung khoan sua doi
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Chuẩn hóa việc chào bán chứng khoán riêng lẻ

Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Sau 10 năm thi hành, Luật Chứng khoán đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt trong việc tạo khung khổ pháp lý cao nhất, tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; từ đó làm nền tảng cho sự phát triển của thị trường.

Tuy nhiên, thực tế, một số tồn tại, hạn chế đã phát sinh chủ yếu do sự chưa tương thích với một số thông lệ quốc tế, chưa phù hợp với yêu cầu và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; thiếu thống nhất, đồng bộ với quy định liên quan tại các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung,...

Vì vậy, Chính phủ xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Một trong những nội dung được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết là việc chào bán chứng khoán ra công chúng được sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa theo hướng chặt chẽ hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

“Tách bạch điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho phù hợp với tính chất của đợt chào bán. Chuẩn hóa một số điều kiện như: vốn điều lệ đã góp (nâng lên từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng), kết quả hoạt động kinh doanh, quy mô, tần suất phát hành, gắn việc chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán, bảo đảm lựa chọn những công ty có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, năng lực tài chính tốt và phù hợp với thông lệ quốc tế” – Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Đối với chào bán chứng khoán riêng lẻ, dự Luật cũng sửa đổi phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh việc các doanh nghiệp lạm dụng chào bán riêng lẻ thay vì chào bán ra công chúng; quy định rõ đối tượng tham gia chào bán cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược và bị hạn chế chuyển nhượng.

Không nên cụ thể việc vận hành vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh bày tỏ tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng.

Đối với nội dung cụ thể về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết cơ quan thẩm tra có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng cần nâng điều kiện về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng để phù hợp với quy mô thị trường hiện tại và nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng. Loại ý kiến thứ hai cho rằng quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ hạn chế quyền huy động vốn của doanh nghiệp.

Trước 2 luồng ý kiến này, đa số thành viên Ủy ban Kinh tế tán thành việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng nhằm nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa vào thị trường chứng khoán và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô thị trường chứng khoán hiện tại.

Mặt khác, với tính chất phức tạp và rủi ro của thị trường chứng khoán, quy định nâng mức vốn điều lệ sẽ hạn chế những rủi ro cho các doanh nghiệp có khả năng tài chính còn thấp khi tham gia vào thị trường.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của điều Luật, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn nữa cơ sở của việc đưa ra đề xuất về mức vốn trên, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Một số ý kiến nhất trí với loại ý kiến thứ hai và cho rằng, hiện nay hơn 98% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa với mức vốn trung bình khoảng 11 tỷ đồng. Việc quy định tăng mức vốn điều lệ như dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

Về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng trên thị trường chứng khoán.

Điều này cũng phù hợp với chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với đặc điểm có mức vốn thấp, mức độ rủi ro cao, khó đáp ứng được những điều kiện vay vốn của các ngân hàng nên thường gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Vì vậy, để bảo đảm tính ổn định của Luật, tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện và tránh ảnh hưởng chung đến thị trường chứng khoán, Ủy ban Kinh tế đề nghị dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc về điều kiện và tổ chức vận hành thị trường vốn dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định.

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến khoảng 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

Hồng Vân