Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019

10:49 | 25/05/2020

(HQ Online) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019.

chinh thuc quyet viec phan bo nguon tang thu tiet kiem chi ngan sach trung uong 2019 Chính phủ đề nghị 3 chính sách đặc thù về tài chính-ngân sách cho Đà Nẵng
chinh thuc quyet viec phan bo nguon tang thu tiet kiem chi ngan sach trung uong 2019 Chênh lệch lớn về số thu ngân sách ở 4 chi cục hải quan cửa khẩu tại Hải Phòng
chinh thuc quyet viec phan bo nguon tang thu tiet kiem chi ngan sach trung uong 2019 Đã cấp kinh phí cho các địa phương hỗ trợ đối tượng chịu tác động từ dịch tả lợn
chinh thuc quyet viec phan bo nguon tang thu tiet kiem chi ngan sach trung uong 2019
Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách Trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng.

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 là 49.112 tỷ đồng, bao gồm: Tăng thu là 32.212 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng, trong đó dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 12.880 tỷ đồng.

Thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán là 357,8 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và thành phố Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

Hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với thành phố Hải Phòng 1.750 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ. Số còn lại 14.124,2 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách Trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và kinh phí bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

H.Vân