Chính sách nhân văn, kịp thời

08:30 | 07/12/2021

(HQ Online) - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội
Đề xuất tăng 11% lương hưu từ năm 2022
8 đối tượng được đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/1/2022
Chỉ trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho người dân. Ảnh minh họa: Vietnam+
Chỉ trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho người dân. Ảnh minh họa: Vietnam+

Theo đó, những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2022; người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 1/1/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng. Mức chung cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng là 7,4%, bảo đảm mặt bằng chung mức lương hưu thấp nhất là 2,5 triệu đồng. Thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022. Dự tính, tổng kinh phí để điều chỉnh lương hưu và trợ cấp này là 12.650 tỷ đồng, ngân sách nhà nước sẽ bổ sung gần 3.650 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này là một nội dung ưu tiên được đề cập trong Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong bối cảnh nhiều khó khăn mà đại dịch gây ra, mặc dù Quốc hội đã lùi thời điểm cải cách tiền lương với công chức, viên chức nhưng các đối tượng có mức lương thấp trên vẫn được ưu tiên tăng lương dự kiến từ 1/1/2021. Chính sách đang được dư luận đồng thuận, ủng hộ.

Nhìn thẳng thực tế, chính sách tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho những người có lương, trợ cấp thấp hơn hơn 2,5 triệu đồng là một chính sách nhân văn, kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước ta, đồng thời ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Trong đó, các đối tượng hưởng lương và trợ cấp hàng tháng thấp càng bị tác động nhiều hơn. Bởi nhiều hàng hóa sinh hoạt tăng giá, việc làm thêm hỗ trợ thu nhập ít đi, chi phí cho phòng chống dịch của mỗi cá nhân cũng chiếm phần đáng kể. Đối với những người nghỉ hưu trước 1995, mức hưởng lương hưu của nhiều còn thấp, do chính sách tiền lương, chính sách cán bộ, chính sách bảo hiểm xã hội trải qua rất nhiều giai đoạn cải cách nên có sự chênh lệch trong lương hưu giữa các thời kỳ. Nay những đối tượng này đều đã cao tuổi nên việc tăng lương với đối tượng này càng thêm ý nghĩa.

Trong thời gian qua, để vượt qua những hậu quả nặng nề từ mỗi đợt dịch bùng phát, nhiều gói chính sách của Nhà nước đã được ban hành, triển khai đến từng đối tượng khó khăn. Nay chính sách tăng lương với các đối tượng trên như một sự cộng hưởng về chính chính sách an sinh xã hội để các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương có cuộc sống đầy đủ hơn.

Văn Bắc