Chính phủ phê duyệt mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc

08:43 | 23/09/2021

(HQ Online) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã chi gần 4.500 tỷ đồng để mua vắc xin
Chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba
Miễn thuế 20 triệu liều vắc xin Vero Cell tài trợ phòng, chống dịch Covid-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết về mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh: Internet
Nghị quyết về mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc. Ảnh: Internet

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Việc mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell thực hiện trong các điều kiện gồm: Chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin, hoặc việc sử dụng vắc xin.

Chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng. Chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích và thực hiện, giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc, đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Dến thời điểm hiện nay, tại Việt Nam đã có 8 loại vắc xin phòng Covid-19 được cấp phép sử dụng, bao gồm: AstraZeneca, Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V), Vero Cell, Comirnaty của Pfizer/BioNTech, Spikevax (tên khác là Moderna), Janssen, Hayat-Vax và Abdala.

Hương Dịu