Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017

19:35 | 20/05/2019

(HQ Online) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

chinh phu de nghi quoc hoi phe chuan quyet toan nsnn nam 2017 Hà Nội: Đã tiếp nhận hơn 60% hồ sơ quyết toán thuế thu nhập
chinh phu de nghi quoc hoi phe chuan quyet toan nsnn nam 2017 Hướng dẫn mới liên quan đến nộp báo cáo quyết toán
chinh phu de nghi quoc hoi phe chuan quyet toan nsnn nam 2017 Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
chinh phu de nghi quoc hoi phe chuan quyet toan nsnn nam 2017
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN 2017.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, ngay từ những ngày đầu năm Chính phủ đã đặt ra và triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2017; trên cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn và quyết toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã được Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương phê duyệt; Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 34 ngày 8/5/2019, Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng. Bội chi NSNN 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP.

Báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải lưu ý một số nội dung. Trước tiên, cơ cấu thu ngân sách năm 2017 tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN tăng dần qua từng năm song còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; tốc độ chuyển dịch có xu hướng chậm lại. Chính sách thu chậm được sửa đổi.

Bên cạnh đó, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế khu vực nhà nước, thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được kết quả nhất định,song triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại NSNN. Tỷ trọng chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cao, chiếm 39% tổng chi thường xuyên nếu tính thêm lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thì chiếm 44%.

Cơ quan thẩm tra nhận định: Chính phủ đã cố gắng ban hành nhiều chính sách thiết thực nhưng còn tình trạng ban hành chính sách nhưng không có nguồn đảm bảo như mức hỗ trợ các xã chương trình 135, vốn bố trí cho 21 Chương trình mục tiêu; có chính sách giảm nghèo chưa được bố trí nguồn lực, có chính sách mức hỗ trợ thấp,...

Ủy ban Tài chính – ngân sách thống nhất với báo cáo, số liệu của Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017.

Hồng Vân