Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư công

20:21 | 29/05/2020

(HQ Online) - Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020.

chinh phu cho phep khong ap dung quy dinh tiet kiem 10 tong muc dau tu cong Luật PPP đủ hấp dẫn vốn ngoại?
chinh phu cho phep khong ap dung quy dinh tiet kiem 10 tong muc dau tu cong Phải có chế tài xử lý nghiêm khắc nếu làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
chinh phu cho phep khong ap dung quy dinh tiet kiem 10 tong muc dau tu cong Tối ưu hóa đầu tư công để khôi phục kinh tế hậu Covid-19
chinh phu cho phep khong ap dung quy dinh tiet kiem 10 tong muc dau tu cong
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những nội dung về đầu tư công tại Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chính phủ cho phép giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo tổng mức vốn cho từng địa phương.

Giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

Hương Dịu