Chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 68,5% dự toán

08:58 | 08/11/2022

(HQ Online) - Ước đến hết tháng 10/2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiên kiểm soát chi đạt hơn 761 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng
Đảm bảo an toàn thông tin đối với đối tác của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên hơn 682 nghìn tỷ đồng
1639-7-anh-kho-bac-baohaiquan
Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 761.438 tỷ đồng.

Theo báo cáo của KBNN, về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 31/10/2022, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 761.438 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 1.902 tỷ đồng về giá trị, giảm 3% về tỷ lệ so với dự toán.

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 31/10/2022, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2022 là 285.936,2 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 525.981,9 tỷ đồng); bằng 48,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 584.780,4 tỷ đồng).

Cụ thể, vốn trong nước thanh toán là 274.767,5 tỷ đồng, bằng 55,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN. Cùng với đó, vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 11.168,7 tỷ đồng, bằng 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

KBNN cũng cho biết, hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng như cầu của 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (tỷ lệ giao dịch trên 99,6%). Số lượng chứng từ chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến trung bình mỗi ngày từ 100.000 - 150.000, những ngày cao điểm đầu tháng và cuối tháng phát sinh từ 150.000 - 200.000 chứng từ mỗi ngày.

Đồng thời, KBNN đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và giao diện thanh toán liên thông với các hệ thống ứng dụng liên quan.

Thùy Linh